Vejle BridgeCenter
 Forside   Turneringer   Bronzestilling   Mesterpoint   Rangliste   Handicap 
 Fælles Substitut Liste 

Klubben

Vejle BridgeCenter er klubben med de mange muligheder. Vi spiller fem gange om ugen i perioden fra september til april. Derudover arrangerer klubben åbent hus og andre åbne turneringer. Vi tilbyder også gratis undervisning i bridge for begyndere.

Nyt fra bestyrelsen og turneringslederen

Husk generalforsamlingen lørdag den 29. april. Der vil blive serveret rundstykker med ost og marmelade.

Sommerens åbne huse starter tirsdag den 9. maj.

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling til afholdelse lørdag den 29. april kl. 10.00 i Gulkrogcenteret. Dagsordenen er i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse af budget. Det reviderede regnskab og budgettet for det kommende år kan ses her. Bemærk at kontingentet stiger blandt andet som følge af, at betalingen til Gulkrog nu sker over kontingentet i stedet for over kaffeordningen. Flere detaljer følger ved generalforsamlingen.
  5. Indkomne forslag (forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse)
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i ulige år (Ann Nielsen og Flemming Jørgensen er på valg)
  8. Valg af en suppleant
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Afdelinger og spilletider

Ved at klikke på afdelingsnavnet i tabellen nedenfor kan man se, hvad der kendetegner de forskellige afdelinger. Nyheder fra de enkelte afdelinger finder man i den anden linje i topmenuen.

Afdeling Spilletid
De Spilleglade Mandag kl. 13.00–17.00
Mandagsklubben Mandag kl. 19.00–22.45
Bridgeklubben af 1972 Tirsdag kl. 18.45–22.15
Onsdagsklubben Onsdag kl. 19.00–22.30
Klør 10 Torsdag kl. 19.00–23.00

Spillested

Alle arrangementer foregår på følgende adresse:

Plejecenter Gulkrog
Gulkrog 9
7100 Vejle

Adgangsveje til Plejecenter Gulkrog Beliggenhed af Plejecenter Gulkrog i Vejle