Generalforsamling


Fredericia Bridgeklub

Indkaldelse til generalforsamling

Mandag den 22. april 2013 kl. 1830 på Øster Elkjær

Dagsorden iflg. lovene:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens Beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Fastsættelse af kontingent og gebyr
  10. Eventuelt

Ad pkt. 4:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 8. april 2013 til bestyrelsen.

Ad pkt. 5:

Efter  tur afgår:

Benny Mikkelsen der ønsker genvalg

Olaf Jørgensen  - der ikke ønsker genvalg

Ad pkt. 6:

Olav Jørgensen afgår

Ad. Pkt. 7:

Arne M. Rasmussen afgår

Ad pkt. 8:

Erik Meyer afgår

Såfremt man ikke kommer til generalforsamlingen bedes dette meddelt Ann Frandsen senest den 8. april  2013

Fredericia, den 11. marts 2013

Bestyrelsen for Fredericia Bridgeklub


BridgeCentral, Thursday, April 25, 2013