Onsdagsklubben - Alm. par, forår 2018, 21. marts 2018, 2. sektion, Gul række (C)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,85
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  11  Mathias Hahn-Hundsdahl (26,16) - Susan Hundsdahl (40,03)  33,10 55,32% 63,75% 33 24 -0,58 1 33 -0,58 1
  10  Christen Boutrup (46,15) - Lene Blach Olesen (37,23)  41,69 50,63% 58,33% 20 16 -0,53 2 20 -0,55 2
  5  Lene Danielsen (50,03) - Anita Lehmann (44,97)  47,50 47,46% 55,00% 12 11 -0,51 3 12 -0,32 3
  8  Palle Neldeborg (47,43) - Karina Jensen (36,64)  42,04 50,44% 54,58% 11 -0,28 4 11 -0,28 4
  1  Susanne Fabricius (43,88) - Kirstine Stochholm (43,42)  43,65 49,56% 52,92% 7 -0,23 5 7 -0,69 5
  12  Jakob Jacobsen (35,22) - Anne Lene Boe (43,68)  39,45 51,85% 52,50% 6 -0,04 6 6 -0,27 6
  4  Stine Skovgaard (49,04) - Lone Gadegaard (46,41)  47,73 47,34% 50,83% 2 -0,24 7 2 -0,26 7
  6  Gerda Lambertsen (43,69) - Hanne Pedersen (49,10)  46,39 48,06% 49,58% -1 -0,10 8 -1  0,17 8
  2  Dorte Popenda (31,79) - Jytte Leervad Lambertsen (43,16)  37,48 52,93% 44,17% -14  0,60 9 -14  0,66 9
  3  Helge Gram Christensen (46,40) - Birgit Skovgaard (44,00)  45,20 48,72% 42,92% -17  0,40 10 -17  0,40 10
  9  Tristan Svoboda (43,22) - Niels Graverholt (45,65)  44,44 49,13% 39,17% -26  0,68 11 -26  0,12 11
  7  Annie Lønskov (45,99) - Lene Christensen (44,99)  45,49 48,56% 36,25% -33  0,84 12 -33  0,58 12
BridgeCentral, 21. marts 2018