Onsdagsklubben - Alm. par, forår 2018, 14. marts 2018, 1. sektion, Gul række (C)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,52
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Susanne Fabricius (44,34) - Kirstine Stochholm (43,88)  44,11 49,13% 55,83% 14 24 -0,46 1 14 -0,46 1
  12  Jakob Jacobsen (35,09) - Anne Lene Boe (43,59)  39,34 51,73% 55,00% 12 16 -0,22 2 12 -0,22 2
  10  Karina Jensen (36,85) - Jørgen Sandberg (44,21)  40,53 51,08% 54,17% 10 11 -0,21 3 10 -0,21 3
  3  Dorte Popenda (31,11) - Jytte Leervad Lambertsen (42,79)  36,95 53,04% 52,08% 5  0,06 4 5  0,06 4
  6  Annie Lønskov (46,25) - Lene Christensen (45,25)  45,75 48,24% 52,08% 5 -0,26 4 5 -0,26 4
  1  Christen Boutrup (46,17) - Lene Blach Olesen (37,26)  41,72 50,44% 50,83% 2 -0,03 6 2 -0,03 6
  2  Henning Dahl (30,92) - Helge Gram Christensen (46,08)  38,50 52,19% 47,50% -6  0,32 7 -6  0,32 7
  7  Stine Skovgaard (49,07) - Lone Gadegaard (46,43)  47,75 47,15% 47,50% -6 -0,02 7 -6 -0,02 7
  8  Gerda Lambertsen (43,42) - Trille Thrane (36,26)  39,84 51,46% 47,50% -6  0,27 7 -6  0,27 7
  9  Eva Lind (31,92) - Inge Arnsbo (44,20)  38,06 52,43% 47,08% -7  0,36 10 -7  0,36 10
  11  Birgitte Østergaard (51,00) - Kirsten Korshøj (50,12)  50,56 45,61% 45,83% -10 -0,02 11 -10 -0,02 11
  5  Lene Danielsen (49,23) - Anita Lehmann (44,96)  47,10 47,50% 44,58% -13  0,20 12 -13  0,20 12
BridgeCentral, 14. marts 2018