Onsdagsklubben - IMP-par, forår 2018, 28. februar 2018, 4. sektion, Rød række (A)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 30,96
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Claus Jensen (29,38) - Kirsten Lyshøj Jensen (30,26)  29,82 2   19 13 -0,34 3 52 -0,51 1
  7  Jens Skak-Nielsen (25,18) - Peder Filskov Schmidt (27,01)  26,09 10   32 28 -0,45 1 44  0,51 2
  8  Gitte Spanggaard (27,05) - Anita Torlyn (26,43)  26,74 8   5  0,07 5 29 -0,43 3
  9  Tommy Pedersen (15,70) - Tom Pilgård (22,03)  18,86 24   24 19  0,00 2 23 -0,48 4
  10  Sven Erik Hvid (35,56) - Bent Stougaard Nielsen (21,52)  28,54 5   -14  0,38 9 -1 -0,18 5
  1  Gert Mikkelsen (32,91) - Finn Voetmann (26,14)  29,52 3   13 9 -0,20 4 -3  1,00 6
  4  Grethe Christiansen (34,73) - Kresten Nørgaard (36,04)  35,38 -9   -4 -0,10 6 -4  0,16 7
  11  Anne-Mette Krusell (38,73) - Anne Lyby Adams (31,18)  34,95 -8   -7 -0,02 7 -7  1,34 8
  3  Ane Marie Hindhede (39,06) - Frode Poulsen (42,19)  40,62 -19   -16 -0,07 10 -14 -0,18 9
  5  Inger Marie Thuesen (36,77) - Anna-Grete Knudsen (36,68)  36,72 -12   -19  0,15 11 -27 -0,20 10
  12  Eva Caspersen (36,56) - Sven Caspersen (30,18)  33,37 -5   -26  0,43 12 -30  0,87 11
  6  Henning Dahl (30,45) - Inge Ingvardsen (31,30)  30,87 0   -7  0,14 7 -35 -0,12 12
BridgeCentral, 28. februar 2018