Onsdagsklubben - IMP-par, forår 2018, 7. februar 2018, 2. sektion, Gul række (C)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,30
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Mona Sindberg (29,22) - Oskar Neshamar (41,84)  35,53 14   41 20 -0,53 1 41 -0,64 1
  4  Eva Lind (32,06) - Inge Arnsbo (46,24)  39,15 6   39 14 -0,63 2 39 -0,66 2
  10  Jakob Jacobsen (33,48) - Anne Lene Boe (42,46)  37,97 9   20 10 -0,22 3 20 -0,91 3
  5  Dorte Popenda (29,72) - Jytte Leervad Lambertsen (40,77)  35,24 14   7  0,14 4 7  0,40 4
  8  Birgit Vestergaard (45,15) - Bente Mosgaard Jørgensen (49,80)  47,47 -10   0 -0,20 5 0  0,01 5
  1  Christen Boutrup (46,89) - Lene Blach Olesen (36,29)  41,59 1   -1  0,05 6 -1 -0,48 6
  2  Helge Gram Christensen (46,69) - Birgit Skovgaard (45,36)  46,02 -7   -14  0,13 7 -14 -0,31 7
  6  Jørn Jensen (47,66) - Aslaug Jensen (47,44)  47,55 -11   -19  0,16 8 -19  0,26 8
  7  Pia Borre Jakobsen (44,09) - Gurli Friis (44,20)  44,15 -4   -24  0,39 9 -24  0,80 9
  9  Anita Lehmann (46,24) - Lene Danielsen (50,41)  48,33 -12   -49  0,71 10 -49  0,04 10
BridgeCentral, 7. februar 2018