Onsdagsklubben - IMP-par, forår 2018, 31. januar 2018, 1. sektion, Gul række (C)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,01
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  10  Svend O Poulsen (35,71) - Anne Lene Boe (43,44)  39,58 5   41 18 -0,70 1 41 -0,70 1
  3  Christen Boutrup (47,41) - Lene Blach Olesen (36,82)  42,11 0   27 12 -0,52 2 27 -0,52 2
  5  Helge Gram Christensen (47,13) - Birgit Skovgaard (45,79)  46,46 -9   14 8 -0,44 3 14 -0,44 3
  2  Poul Sindberg (38,97) - Oskar Neshamar (41,96)  40,47 3   9 -0,11 4 9 -0,11 4
  1  Eva Lind (31,76) - Inge Arnsbo (45,92)  38,84 6   8 -0,03 5 8 -0,03 5
  7  Dorte Popenda (29,86) - Jytte Leervad Lambertsen (40,62)  35,24 14   0  0,26 6 0  0,26 6
  9  (Oversidder)                     
  8  Susanne Fabricius (44,22) - Kirstine Stochholm (43,76)  43,99 -4   -10  0,12 8 -10  0,12 8
  6  Jørn Jensen (47,56) - Aslaug Jensen (47,35)  47,45 -11   -16  0,10 9 -16  0,10 9
  4  Pia Borre Jakobsen (43,53) - Gurli Friis (44,39)  43,96 -4   -25  0,41 10 -25  0,41 10
BridgeCentral, 31. januar 2018