Onsdagsklubben - Juleafslutning, 20. december 2017, 1. sektion, Blå række (B)
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 44,03
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  3  Pia Borre Jakobsen (44,02) - Gurli Friis (45,00)  44,51 49,75% 62,24% 24 16 -0,57 1
  4  Frode Poulsen (43,07) - Børge Knudsen (44,75)  43,91 50,06% 57,14% 14 11 -0,32 2
  15  Bodil Skov (50,45) - Susanne Borup Nielsen (50,85)  50,65 46,50% 56,63% 13 8 -0,46 3
  1  Steen Aggerbeck-Lauritzen (33,74) - Birte Brixen (45,40)  39,57 52,36% 56,12% 12 5 -0,17 4
  11  Jørgen Sandberg (43,57) - Jens Hørlück (41,41)  42,49 50,82% 54,59% 9 -0,17 5
  6  Dorte Popenda (29,39) - Jytte Leervad Lambertsen (41,38)  35,38 54,58% 53,06% 6  0,07 6
  18  Lise Flindt Pedersen (51,38) - Poul Jørgensen (50,37)  50,88 46,38% 53,06% 6 -0,30 6
  9  (Oversidder)               
  14  Annie Lønskov (48,32) - Lene Christensen (47,32)  47,82 47,99% 49,49% -1 -0,07 9
  5  Grethe Christiansen (35,22) - Kresten Nørgaard (36,53)  35,88 54,32% 48,47% -3  0,27 10
  10  Helge Gram Christensen (46,29) - Birgit Skovgaard (45,15)  45,72 49,11% 48,47% -3  0,03 10
  16  Ole Christensen (52,00) - Lisbeth Christensen (52,00)  52,00 45,78% 47,96% -4 -0,10 12
  7  Christen Boutrup (47,44) - Lene Blach Olesen (36,84)  42,14 51,00% 46,43% -7  0,21 13
  8  Jakob Jacobsen (33,02) - Anne Lene Boe (42,86)  37,94 53,22% 46,43% -7  0,31 13
  17  Bente Hansen (50,68) - Kirsten Østergaard (47,90)  49,29 47,22% 46,43% -7  0,04 13
  2  Anita Skøtt (43,00) - Gordon Vahle (30,89)  36,94 53,75% 44,39% -11  0,43 16
  13  Gerda Lambertsen (41,92) - Hanne Pedersen (48,64)  45,28 49,34% 43,88% -12  0,25 17
  12  Axel Vøgg (47,28) - Finn Schnohr (48,97)  48,13 47,83% 42,35% -15  0,25 18
BridgeCentral, 20. december 2017