Onsdagsklubben - Alm. par, efterår 2017, 15. november 2017, 1. sektion, Gul række (C)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 41,00
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Jens Foged (36,20) - Birgit Foged (36,40)  36,30 52,56% 57,08% 17 24 -0,31 1 17 -0,31 1
  6  Helge Gram Christensen (46,86) - Birgit Skovgaard (45,71)  46,29 47,11% 56,25% 15 16 -0,62 2 15 -0,62 2
  3  Dorte Popenda (33,91) - Jytte Leervad Lambertsen (43,71)  38,81 51,19% 54,58% 11 6 -0,23 3 11 -0,23 3
  9  Grethe Christiansen (36,99) - Kresten Nørgaard (38,29)  37,64 51,83% 54,58% 11 6 -0,19 3 11 -0,19 3
  7  Torben Rosell (11,66) - Lene Blach Olesen (35,38)  23,52 59,53% 53,33% 8  0,42 5 8  0,42 5
  5  Gerda Lambertsen (41,12) - Hanne Pedersen (47,97)  44,55 48,06% 52,92% 7 -0,33 6 7 -0,33 6
  11  Poul Sindberg (39,31) - Oskar Neshamar (42,29)  40,80 50,11% 52,08% 5 -0,13 7 5 -0,13 7
  12  Anne Lene Boe (42,66) - Jakob Jacobsen (32,93)  37,79 51,75% 52,08% 5 -0,02 7 5 -0,02 7
  8  Axel Vøgg (48,91) - Anita Lehmann (47,27)  48,09 46,13% 50,42% 1 -0,29 9 1 -0,29 9
  2  Anders Andersen (43,88) - Doris Holst Andersen (43,04)  43,46 48,66% 43,33% -16  0,36 10 -16  0,36 10
  10  Jørn Jensen (48,02) - Aslaug Jensen (47,81)  47,92 46,22% 37,08% -31  0,62 11 -31  0,62 11
  4  Stine Skovgaard (48,19) - Lone Gadegaard (45,40)  46,80 46,84% 36,25% -33  0,72 12 -33  0,72 12
BridgeCentral, 15. november 2017