Onsdagsklubben - IMP-par, efterår 2017, 8. november 2017, 5. sektion, Blå række (B)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 39,74
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Anne-Mette Krusell (39,82) - Helene Illum (31,06)  35,44 9   68 26 -1,19 1 68 -1,76 1
  5  Jette Bjørnholdt (42,17) - Michael Malling Nielsen (43,04)  42,61 -6   27 18 -0,66 2 27 -1,12 2
  9  Inger Larsen (35,66) - Tove Giørtz-Carlsen (38,38)  37,02 5   26 12 -0,41 3 26 -1,26 3
  1  Dorte Popenda (34,86) - Jytte Leervad Lambertsen (44,10)  39,48 1   20 8 -0,39 4 20  1,24 4
  6  Anders Andersen (44,27) - Doris Holst Andersen (43,44)  43,85 -8   6 -0,29 5 6  0,23 5
  10  Jørgen Sandberg (41,20) - Jens Hørlück (38,25)  39,73 0   1 -0,02 6 1  0,22 6
  4  Karen Gadegaard (47,13) - Lone Gadegaard (45,48)  46,31 -13   -9 -0,08 7 -9 -0,75 7
  11  Ejnar Ørum Schmidt (33,70) - Lone Bryder (31,47)  32,59 14   -12  0,53 8 -12 -0,13 8
  12  Anne Lene Boe (42,62) - Jakob Jacobsen (31,95)  37,28 5   -18  0,46 9 -18  1,52 9
  7  Karl Svendsen (35,19) - Else Svendsen (37,28)  36,23 7   -35  0,84 10 -35  0,53 10
  8  Birthe Christensen (43,59) - Susan Hundsdahl (40,35)  41,97 -4   -36  0,63 11 -36 -0,09 11
  2  Pia Borre Jakobsen (43,83) - Gurli Friis (44,84)  44,33 -9   -38  0,58 12 -38 -0,38 12
BridgeCentral, 8. november 2017