Onsdagsklubben - IMP-par, efterår 2017, 1. november 2017, 4. sektion, Blå række (B)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 39,13
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Sven Erik Hvid (36,77) - Bent Stougaard Nielsen (22,02)  29,39 19   43 28 -0,49 1 60 -0,81 1
  13  Inger Larsen (36,20) - Tove Giørtz-Carlsen (39,40)  37,80 3   29 19 -0,55 2 29 -0,85 2
  1  Ejnar Ørum Schmidt (34,99) - Lone Bryder (31,71)  33,35 12   23 11 -0,24 3 27 -0,66 3
  6  Birthe Christensen (44,21) - Susan Hundsdahl (40,97)  42,59 -7   23 11 -0,62 3 23 -0,72 4
  7  Stine Skovgaard (48,95) - Lone Gadegaard (46,25)  47,60 -17   20 -0,77 5 20 -0,67 5
  4  Karl Svendsen (36,11) - Else Svendsen (38,20)  37,15 4   12 -0,17 6 19 -0,31 6
  11  Anne-Mette Krusell (38,97) - Anne Lyby Adams (32,40)  35,69 7   -1  0,16 10 16 -0,57 7
  8  Pia Borre Jakobsen (44,41) - Gurli Friis (45,29)  44,85 -11   3 -0,30 7 1 -0,96 8
  14  (Oversidder)                     
  10  Jørgen Sandberg (40,67) - Jens Hørlück (37,72)  39,19 0   -26  0,54 13 -2  0,24 10
  12  Anne Lene Boe (41,64) - Jakob Jacobsen (30,56)  36,10 6   -20  0,54 12 -20  1,06 11
  2  Jette Bjørnholdt (41,11) - Michael Malling Nielsen (42,84)  41,98 -6   -16  0,21 11 -21 -0,46 12
  5  Anders Andersen (44,98) - Doris Holst Andersen (44,15)  44,56 -11   0 -0,23 8 -27  0,52 13
  9  Dorte Popenda (33,55) - Jytte Leervad Lambertsen (43,22)  38,38 1   -42  0,90 14 -42  1,63 14
BridgeCentral, 1. november 2017