Onsdagsklubben - Alm. par, forår 2017, 5. april 2017, 4. sektion, Gul række (C)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,22
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Bente Jacobsen (42,84) - Eva Sparrewath (40,43)  41,64 51,39% 55,21% 15 28 -0,27 1 15 -2,09 1
  3  Lisbeth Porsborg (41,71) - Bodil Telling (47,67)  44,69 49,75% 54,86% 14 16 -0,37 2 14 -0,92 2
  14  Inge Ingvardsen (29,97) - Susanne Reindahl (36,54)  33,25 55,91% 54,86% 14 16  0,08 2 14  0,08 2
  6  Palle Neldeborg (49,89) - Karina Jensen (39,31)  44,60 49,80% 54,17% 12 9 -0,31 4 12  0,60 4
  4  Stine Skovgaard (49,39) - Lone Gadegaard (47,81)  48,60 47,64% 53,47% 10 -0,42 5 10 -0,37 5
  12  Pia Borre Jakobsen (44,04) - Gurli Friis (44,49)  44,26 49,98% 52,08% 6 -0,15 6 6 -0,71 6
  13  Karl Svendsen (38,05) - Else Svendsen (39,92)  38,99 52,82% 51,74% 5  0,08 7 5 -1,06 7
  5  Charlotte Huber (48,67) - Lise Nielsen (47,31)  47,99 47,97% 50,00% 0 -0,15 8 0  0,04 8
  7  Jørn Jensen (48,47) - Aslaug Jensen (48,26)  48,37 47,77% 50,00% 0 -0,16 8 0  0,88 8
  10  Per Lignell (44,78) - Lisbet Lignell (45,05)  44,91 49,63% 47,57% -7  0,15 10 -7  0,33 10
  9  Anita Lehmann (50,40) - Lene Danielsen (50,08)  50,24 46,76% 46,53% -10  0,02 11 -10  0,13 11
  2  Dorte Popenda (34,79) - Jytte Leervad Lambertsen (44,21)  39,50 52,54% 46,18% -11  0,46 12 -11 -0,06 12
  11  Gerda Lambertsen (40,86) - Hanne Pedersen (47,58)  44,22 50,00% 44,10% -17  0,42 13 -17  0,69 13
  8  Vibeke Holm Westergaard (47,40) - Nina Schmidt (48,31)  47,85 48,04% 39,24% -31  0,63 14 -31  1,43 14
BridgeCentral, 5. april 2017