Onsdagsklubben - Alm. par, forår 2017, 29. marts 2017, 3. sektion, Gul række (C)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,63
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Bente Jacobsen (43,87) - Eva Sparrewath (41,45)  42,66 51,06% 65,28% 44 28 -1,02 1 44 -1,81 1
  2  Karl Svendsen (38,94) - Else Svendsen (40,81)  39,88 52,56% 64,93% 43 19 -0,89 2 43 -1,14 2
  4  Dorte Popenda (34,99) - Jytte Leervad Lambertsen (44,02)  39,50 52,76% 59,38% 27 13 -0,48 3 27 -0,52 3
  12  Palle Neldeborg (50,07) - Karina Jensen (39,49)  44,78 49,92% 52,43% 7 5 -0,18 4 7  0,91 4
  14  Susanne Fabricius (48,70) - Kirstine Stochholm (48,70)  48,70 47,81% 52,43% 7 5 -0,33 4 7 -0,88 4
  11  Charlotte Huber (49,01) - Steen Ravn Christensen (50,23)  49,62 47,31% 52,08% 6 -0,34 6 6  0,19 6
  9  Lisbeth Porsborg (42,02) - Bodil Telling (47,55)  44,78 49,92% 48,26% -5  0,12 7 -5 -0,55 7
  6  Anita Lehmann (50,42) - Lene Danielsen (50,10)  50,26 46,97% 47,22% -8 -0,02 8 -8  0,11 8
  1  Pia Borre Jakobsen (44,15) - Gurli Friis (43,74)  43,95 50,37% 46,88% -9  0,25 9 -9 -0,56 9
  8  Susanne Reindahl (35,96) - Kirsten Søndergaard (37,95)  36,95 54,13% 46,18% -11  0,57 10 -11  0,11 10
  3  Per Lignell (44,25) - Lisbet Lignell (44,76)  44,50 50,07% 45,14% -14  0,35 11 -14  0,18 11
  5  Stine Skovgaard (49,16) - Lone Gadegaard (47,58)  48,37 47,99% 44,79% -15  0,23 12 -15  0,05 12
  10  Jørn Jensen (47,74) - Aslaug Jensen (47,53)  47,63 48,38% 38,19% -34  0,73 13 -34  1,04 13
  13  Gerda Lambertsen (39,86) - Hanne Pedersen (46,58)  43,22 50,76% 36,81% -38  1,00 14 -38  0,27 14
BridgeCentral, 29. marts 2017