Onsdagsklubben - IMP-par, forår 2017, 1. februar 2017, 1. sektion, Blå række (B)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 39,86
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Henning Dahl (39,50) - Torben Rosell (16,92)  28,21 23   64 26 -0,82 1 64 -0,82 1
  11  Ulla Willumsen (37,65) - Keld Svendsen (39,27)  38,46 3   53 18 -1,01 2 53 -1,01 2
  7  Anita Skøtt (46,88) - Gordon Vahle (29,81)  38,35 3   47 12 -0,88 3 47 -0,88 3
  2  Birthe Christensen (44,82) - Susan Hundsdahl (42,56)  43,69 -8   28 8 -0,72 4 28 -0,72 4
  8  Poul Sindberg (39,95) - Mona Sindberg (29,78)  34,86 10   5  0,10 5 5  0,10 5
  3  Hans Henrik Bisbo (38,57) - Finn Schnohr (52,00)  45,29 -11   -2 -0,18 6 -2 -0,18 6
  9  Erik Rasmussen (41,60) - Kai Myrthue (40,81)  41,21 -3   -5  0,05 7 -5  0,05 7
  1  Hanne Bunde (36,62) - Tove Vase (42,19)  39,40 1   -15  0,32 8 -15  0,32 8
  12  Christen Boutrup (44,80) - Lene Blach Olesen (34,10)  39,45 1   -22  0,46 9 -22  0,46 9
  5  Jette Bjørnholdt (44,72) - Michael Malling Nielsen (45,53)  45,13 -11   -40  0,59 10 -40  0,59 10
  6  Astrid Søndergaard (44,14) - Jens Erik Søndergaard (43,15)  43,65 -8   -46  0,77 11 -46  0,77 11
  10  Magny Madsen (36,81) - Hanne Ibsen (44,47)  40,64 -2   -67  1,32 12 -67  1,32 12
BridgeCentral, 1. februar 2017