Onsdagsklubben - Kvalifikation, efterår 2016, 28. september 2016, 4. sektion, Rød række (A)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,49
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  8  Gert Mikkelsen (34,63) - Finn Voetmann (25,98)  30,30 56,45% 66,41% 63 36 -0,77 1 63 -0,97 1
  1  Eva Caspersen (38,11) - Sven Caspersen (31,72)  34,91 54,01% 65,63% 60 24 -0,90 2 60 -1,77 2
  18  Erik Rasmussen (42,59) - Kai Myrthue (41,80)  42,19 50,16% 58,07% 31 16 -0,61 3 31 -0,61 3
  11  Grethe Christiansen (35,13) - Kresten Nørgaard (37,44)  36,29 53,29% 56,77% 26 11 -0,27 4 26 -0,65 4
  12  Anita Skøtt (49,25) - Gordon Vahle (31,19)  40,22 51,20% 53,39% 13 8 -0,17 5 13  0,09 5
  2  Tommy Pedersen (15,76) - Tom Pilgård (21,52)  18,64 62,63% 52,86% 11  0,75 6 11  0,17 6
  15  Astrid Søndergaard (46,27) - Jens Erik Søndergaard (45,28)  45,77 48,26% 52,60% 10 -0,33 7 10 -1,14 7
  16  Charlotte Huber (50,26) - Lise Nielsen (48,57)  49,42 46,33% 48,96% -4 -0,20 8 -4  0,23 8
  7  Dorte Popenda (38,11) - Birgit Vagnsø (47,27)  42,69 49,90% 48,44% -6  0,11 9 -6  0,55 9
  4  Birthe Knudsen (49,58) - Børge Knudsen (50,55)  50,06 45,99% 47,92% -8 -0,15 10 -8 -0,10 10
  17  Pia Borre Jakobsen (48,64) - Gurli Friis (48,84)  48,74 46,69% 47,40% -10 -0,05 11 -10  0,97 11
  14  Gerda Lambertsen (42,43) - Hanne Pedersen (48,62)  45,52 48,39% 46,61% -13  0,14 12 -13 -0,13 12
  3  Henning Dahl (40,36) - Birgit Madsen (41,75)  41,05 50,76% 46,09% -15  0,36 13 -15 -0,18 13
  5  Bodil Skov (50,58) - Susanne Borup Nielsen (50,99)  50,79 45,61% 45,83% -16 -0,02 14 -16  0,42 14
  13  Hanne Bunde (38,32) - Tove Vase (41,88)  40,10 51,27% 45,83% -16  0,42 14 -16 -0,03 14
  9  Lene Danielsen (52,00) - Ole Møller (52,00)  52,00 44,97% 41,15% -34  0,29 16 -34  1,14 16
  10  Lars Bank (44,13) - Per Lignell (44,82)  44,47 48,95% 40,36% -37  0,66 17 -37  0,33 17
  6  Birgitte Østergaard (52,00) - Kirsten Korshøj (51,37)  51,69 45,13% 35,68% -55  0,73 18 -55  1,85 18
BridgeCentral, 28. september 2016