Onsdagsklubben - Kvalifikation, efterår 2016, 14. september 2016, 2. sektion, Blå række (B)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 40,99
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  17  Susanne Reindahl (34,77) - Kirsten Søndergaard (36,75)  35,76 52,77% 59,64% 37 36 -0,53 1 37 -0,53 1
  16  Astrid Søndergaard (47,06) - Jens Erik Søndergaard (46,06)  46,56 47,05% 55,73% 22 24 -0,67 2 22 -0,69 2
  1  Gitte Spanggaard (26,87) - Anita Torlyn (26,28)  26,58 57,63% 55,47% 21 16  0,17 3 21  0,17 3
  5  Helle Veel Høygaard (30,44) - Torben Vedel (50,93)  40,69 50,16% 54,69% 18 11 -0,35 4 18 -0,35 4
  9  Alexander Dreisler (40,26) - Mathias Hahn-Hundsdahl (35,75)  38,00 51,58% 53,39% 13 4 -0,14 5 13 -0,14 5
  11  Grethe Christiansen (35,20) - Kresten Nørgaard (37,51)  36,36 52,45% 53,39% 13 4 -0,07 5 13 -0,38 5
  3  Lene Blach Olesen (35,84) - Darya Bograd (46,36)  41,10 49,94% 52,86% 11 -0,23 7 11 -0,23 7
  14  Hanne Bunde (38,63) - Tove Vase (41,44)  40,04 50,50% 52,34% 9 -0,14 8 9 -0,39 8
  10  Lars Bank (43,64) - Per Lignell (45,95)  44,80 47,98% 51,82% 7 -0,30 9 7 -0,67 9
  15  Gerda Lambertsen (43,21) - Hanne Pedersen (49,40)  46,30 47,19% 51,56% 6 -0,34 10 6  0,18 10
  2  Peder Tværmose (42,74) - Lone Bryder (33,81)  38,27 51,44% 49,74% -1  0,13 11 -1  0,13 11
  13  Anita Skøtt (50,57) - Gordon Vahle (30,95)  40,76 50,12% 49,22% -3  0,07 12 -3  0,09 12
  6  Magny Madsen (37,70) - Hanne Ibsen (42,12)  39,91 50,57% 48,70% -5  0,14 13 -5  0,14 13
  8  Palle Neldeborg (52,00) - Karina Jensen (41,37)  46,68 46,98% 46,35% -14  0,05 14 -14  0,05 14
  4  Jørn Jensen (46,39) - Aslaug Jensen (46,17)  46,28 47,20% 45,05% -19  0,17 15 -19  0,17 15
  7  Lisbeth Porsborg (40,48) - Bodil Telling (46,15)  43,32 48,77% 44,27% -22  0,35 16 -22  0,35 16
  12  Marian Thygesen (40,27) - Svend Åge Petersen (36,74)  38,50 51,32% 43,23% -26  0,62 17 -26  0,63 17
  18  Pia Borre Jakobsen (48,32) - Gurli Friis (47,47)  47,89 46,34% 32,55% -67  1,06 18 -67  1,06 18
BridgeCentral, 14. september 2016