Onsdagsklubben - IMP-par, forår 2016, 24. februar 2016, 3. sektion, Gul række (C)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 46,41
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  Jette Bjørnholdt (47,97) - Michael Malling Nielsen (49,62)  48,79 -5   36 24 -0,82 1 36 -0,44 1
  1  Lene Blach Olesen (35,69) - Christen Boutrup (46,55)  41,12 11   20 16 -0,19 2 20 -1,20 2
  12  Lisbeth Porsborg (39,61) - Bodil Telling (47,77)  43,69 5   18 11 -0,25 3 18  0,51 3
  4  Birthe Christensen (47,75) - Susan Hundsdahl (46,91)  47,33 -2   11 -0,26 4 11 -0,11 4
  10  Erik Rasmussen (43,64) - Kai Myrthue (42,84)  43,24 6   -3  0,19 5 -3  0,61 5
  9  Poul Jørgensen (49,62) - Else Marie Hass (49,00)  49,31 -6   -4 -0,04 6 -4 -0,33 6
  8  Lars Bank (42,98) - Per Lignell (47,87)  45,42 2   -6  0,16 7 -6 -0,19 7
  7  Mariann Marquart (41,22) - Hanne Pedersen (47,31)  44,27 4   -9  0,27 8 -9 -0,98 8
  3  Mette Bork (48,38) - Pia Andersen (48,34)  48,36 -4   -11  0,14 9 -11 -0,03 9
  11  Lone Markholt (45,54) - Helle Friis (49,28)  47,41 -2   -11  0,18 9 -11  0,51 9
  6  Anders Andersen (49,99) - Doris Holst Andersen (49,15)  49,57 -6   -12  0,11 11 -12  0,55 11
  2  Tove Eriksen (48,66) - Lise Ørsted Pedersen (48,24)  48,45 -4   -29  0,50 12 -29 -0,19 12
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 24. februar 2016