Onsdagsklubben - IMP-par, forår 2016, 10. februar 2016, 2. sektion, Rød række (A)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 34,55
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  14  Henning Dahl (34,98) - Birgit Madsen (42,37)  38,67 -8   57 34 -1,35 1 57 -1,64 1
  8  Tommy Pedersen (19,04) - Bjarne Knudsen (36,23)  27,64 14   55 23 -0,85 2 55 -0,99 2
  3  Gordon Vahle (30,12) - Bjarke Rasmussen (25,99)  28,06 13   18 14 -0,10 3 18 -0,02 3
  6  Inger Larsen (32,82) - Tove Giørtz-Carlsen (33,05)  32,93 3   18 14 -0,31 3 18  0,19 3
  9  Jens Skak-Nielsen (22,83) - Anders Christian Larsen (29,79)  26,31 16   -6 4  0,47 5 -6  0,23 5
  11  Poul Sindberg (36,09) - Oskar Neshamar (37,91)  37,00 -5   -6 4  0,02 5 -6 -0,13 5
  5  Erik Jensen (43,21) - Karina Jensen (42,62)  42,91 -17   -8 -0,18 7 -8 -0,18 7
  12  Bente Jacobsen (42,15) - Eva Sparrewath (39,73)  40,94 -13   -8 -0,10 7 -8  0,02 7
  4  Henning Feirup (25,72) - Finn Voetmann (28,04)  26,88 15   -13  0,59 9 -13  0,59 9
  7  Ulla Willumsen (38,75) - Keld Svendsen (40,68)  39,71 -10   -13  0,06 9 -13  0,46 9
  2  Gitte Spanggaard (28,13) - Anita Torlyn (26,68)  27,40 14   -17  0,65 11 -17  0,53 11
  10  Ejnar Ørum Schmidt (36,01) - Nina Schmidt (47,62)  41,81 -15   -18  0,07 12 -18  0,07 12
  1  Hans Henrik Bisbo (35,99) - Peder Filskov Schmidt (27,32)  31,65 6   -23  0,60 13 -23 -0,15 13
  13  Alexander Dreisler (44,06) - Mathias Hahn-Hundsdahl (39,48)  41,77 -14   -36  0,45 14 -36  0,73 14
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 10. februar 2016