Onsdagsklubben - IMP-par, forår 2016, 3. februar 2016, 1. sektion, Blå række (B)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 39,57
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Karl Svendsen (36,28) - Else Svendsen (38,57)  37,43 4   32 34 -0,59 1 32 -0,59 1
  2  Eva Caspersen (38,66) - Sven Caspersen (32,44)  35,55 8   31 23 -0,49 2 31 -0,49 2
  10  Henning Dahl (36,75) - Nina Hvidberg (43,15)  39,95 -1   13 16 -0,29 3 13 -0,29 3
  4  Claus Jensen (39,58) - Kirsten Lyshøj Jensen (38,76)  39,17 1   11 11 -0,22 4 11 -0,22 4
  15  Dorte Popenda (36,43) - Jytte Leervad Lambertsen (44,05)  40,24 -1   9 8 -0,22 5 9 -0,22 5
  16  Hanne Bunde (39,31) - Tove Vase (40,67)  39,99 -1   6 -0,14 6 6 -0,14 6
  5  Birgitte Engelbrechtsen (25,46) - Merete Kjellerup (32,84)  29,15 21   2  0,40 7 2  0,40 7
  7  Birgit Vagnsø (45,79) - Hanne Ibsen (41,34)  43,57 -8   -1 -0,15 8 -1 -0,15 8
  9  Jørgen Sandberg (43,82) - Jens Hørlück (42,63)  43,22 -7   -1 -0,13 8 -1 -0,13 8
  1  Anders Peter Jensen (34,54) - Lise Præstegaard (38,84)  36,69 6   -3  0,19 10 -3  0,19 10
  8  Lisbeth Porsborg (38,55) - Bodil Telling (47,02)  42,78 -6   -4 -0,05 11 -4 -0,05 11
  6  Eva Lind (34,19) - Inge Arnsbo (42,50)  38,34 2   -9  0,24 12 -9  0,24 12
  12  Astrid Søndergaard (44,95) - Jens Erik Søndergaard (43,96)  44,45 -10   -12  0,05 13 -12  0,05 13
  14  Marian Thygesen (41,40) - Svend Åge Petersen (39,63)  40,51 -2   -15  0,28 14 -15  0,28 14
  13  Inger Marie Thuesen (43,01) - Anna-Grete Knudsen (39,07)  41,04 -3   -20  0,36 15 -20  0,36 15
  11  Jens Foged (40,96) - Birgith Foged (40,96)  40,96 -3   -39  0,77 16 -39  0,77 16
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 3. februar 2016