Onsdagsklubben - Januarturnering, 27. januar 2016, 4. sektion, Blå række (B)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling efter handicapscore - NS
Handicapgennemsnit: 42,56 - NS
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  5  Bente Jacobsen (43,35) - Eva Sparrewath (40,94)  42,15 50,23% 61,81% -0,87 1 -1,76 1
  3  Poul Sindberg (36,65) - Oskar Neshamar (38,47)  37,56 52,78% 58,33% -0,42 3 -0,96 3
  10  Lene Danielsen (51,63) - Ole Møller (51,63)  51,63 44,96% 48,61% -0,27 5 -0,64 7
  7  Dorthe Svenningsen (38,30) - Katrine Pape Granvig (49,46)  43,88 49,27% 50,46% -0,09 10 -0,40 8
  8  Anne Lene Boe (49,28) - Birger Bach-Hansen (48,77)  49,03 46,41% 44,68%  0,13 13 -0,03 11
  4  Claus Jensen (39,54) - Kirsten Lyshøj Jensen (38,72)  39,13 51,91% 51,39%  0,04 12  0,14 13
  1  Birgitte Engelbrechtsen (24,84) - Bent Ole Pedersen (31,86)  28,35 57,89% 53,70%  0,31 16  0,41 14
  2  Eva Caspersen (38,77) - Sven Caspersen (33,22)  36,00 53,65% 55,09% -0,11 8  0,85 15
  6  Birthe Knudsen (45,69) - Børge Knudsen (46,66)  46,18 47,99% 42,59%  0,40 18  1,05 17
  9  Birgitte Østergaard (51,81) - Kirsten Korshøj (51,62)  51,71 44,92% 33,33%  0,87 20  1,19 19
Rundestilling efter handicapscore - ØV
Handicapgennemsnit: 43,04 - ØV
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  18  Jette Bjørnholdt (48,03) - Michael Malling Nielsen (49,68)  48,86 46,77% 50,46% -0,28 4 -1,33 2
  12  Inger Larsen (32,48) - Tove Giørtz-Carlsen (32,15)  32,31 55,96% 59,03% -0,23 6 -0,93 4
  15  Erik Jensen (42,99) - Karina Jensen (42,40)  42,69 50,19% 47,22%  0,22 15 -0,86 5
  16  Lis Gade (50,22) - Gerda Lambertsen (41,14)  45,68 48,53% 46,53%  0,15 14 -0,71 6
  11  Gitte Spanggaard (30,26) - Anita Torlyn (28,95)  29,61 57,46% 56,94%  0,04 11 -0,32 9
  14  Ulla Willumsen (38,92) - Keld Svendsen (40,85)  39,89 51,75% 60,19% -0,63 2 -0,12 10
  17  Marianne Berg (48,23) - Inger Hørup (47,22)  47,72 47,40% 49,07% -0,13 7 -0,03 12
  19  Anita Lehmann (52,00) - Anita Skøtt (52,00)  52,00 45,02% 46,30% -0,10 9  0,91 16
  13  Hanne Bunde (38,93) - Tove Vase (40,28)  39,61 51,91% 46,76%  0,39 17  1,14 18
  20  Susanne Gabrielsen (52,00) - Ane Marie Hindhede (52,00)  52,00 45,02% 37,50%  0,56 19  2,39 20
Handicapsum (NS) = 0,00
Handicapsum (ØV) = 0,00
Rundestilling efter almindelig score - NS
    Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  5  Bente Jacobsen - Eva Sparrewath  51 20 1 51 1
  3  Poul Sindberg - Oskar Neshamar  36 14 2 36 2
  2  Eva Caspersen - Sven Caspersen  22 10 3 22 3
  1  Birgitte Engelbrechtsen - Bent Ole Pedersen  16 4 16 4
  4  Claus Jensen - Kirsten Lyshøj Jensen  6 5 6 5
  7  Dorthe Svenningsen - Katrine Pape Granvig  2 6 2 6
  10  Lene Danielsen - Ole Møller  -6 7 -6 7
  8  Anne Lene Boe - Birger Bach-Hansen  -23 8 -23 8
  6  Birthe Knudsen - Børge Knudsen  -32 9 -32 9
  9  Birgitte Østergaard - Kirsten Korshøj  -72 10 -72 10
Rundestilling efter almindelig score - ØV
    Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  14  Ulla Willumsen - Keld Svendsen  44 20 1 44 1
  12  Inger Larsen - Tove Giørtz-Carlsen  39 14 2 39 2
  11  Gitte Spanggaard - Anita Torlyn  30 10 3 30 3
  18  Jette Bjørnholdt - Michael Malling Nielsen  2 4 2 4
  17  Marianne Berg - Inger Hørup  -4 5 -4 5
  15  Erik Jensen - Karina Jensen  -12 6 -12 6
  13  Hanne Bunde - Tove Vase  -14 7 -14 7
  16  Lis Gade - Gerda Lambertsen  -15 8 -15 8
  19  Anita Lehmann - Anita Skøtt  -16 9 -16 9
  20  Susanne Gabrielsen - Ane Marie Hindhede  -54 10 -54 10
BridgeCentral, 27. januar 2016