Onsdagsklubben - Januarturnering, 27. januar 2016, 4. sektion, Rød række (A)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling efter handicapscore - NS
Handicapgennemsnit: 41,53 - NS
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  2  Grethe Christiansen (34,33) - Kresten Nørgaard (36,73)  35,53 53,33% 56,51% -0,24 6 -1,70 1
  7  Birgit Skovgaard (49,20) - Gurli Friis (46,94)  48,07 46,37% 50,52% -0,31 3 -1,02 3
  4  Dorte Popenda (36,44) - Jytte Leervad Lambertsen (44,19)  40,31 50,67% 52,34% -0,12 8 -0,68 4
  6  Jørn Jensen (46,09) - Aslaug Jensen (45,88)  45,99 47,52% 55,47% -0,59 1 -0,38 7
  3  Inger Marie Thuesen (44,01) - Anna-Grete Knudsen (38,98)  41,49 50,02% 55,73% -0,43 2  0,07 11
  8  Bodil Skov (51,56) - Tristan Svoboda (51,00)  51,28 44,58% 48,44% -0,29 4  0,17 12
  9  Lisbeth Porsborg (38,32) - Bodil Telling (46,78)  42,55 49,43% 46,35%  0,23 18  0,66 14
  1  Jens Skak-Nielsen (22,91) - Anders Christian Larsen (28,98)  25,94 58,66% 58,85% -0,01 12  0,70 15
  5  Birgit Vagnsø (44,67) - Hanne Ibsen (40,52)  42,60 49,41% 38,28%  0,83 20  0,98 18
  10  (Oversidder)               
Rundestilling efter handicapscore - ØV
Handicapgennemsnit: 43,11 - ØV
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  18  Anders Andersen (48,59) - Doris Holst Andersen (47,76)  48,18 47,18% 41,67%  0,41 19 -1,03 2
  16  Pia Borre Jakobsen (49,16) - Anne Marie Moesgaard (40,92)  45,04 48,93% 50,52% -0,12 9 -0,68 5
  13  Susanne Reindahl (36,55) - Kirsten Søndergaard (38,53)  37,54 53,09% 52,60%  0,04 15 -0,57 6
  15  Jørgen Sandberg (44,10) - Jens Hørlück (43,62)  43,86 49,58% 53,39% -0,28 5 -0,37 8
  12  Hans Henrik Bisbo (35,85) - Peder Filskov Schmidt (30,14)  33,00 55,62% 53,13%  0,19 17 -0,34 9
  11  Gordon Vahle (30,11) - Bjarke Rasmussen (25,98)  28,04 58,37% 59,38% -0,08 10 -0,32 10
  19  Poul Bruun Olsen (52,00) - Lis Christiansen (51,17)  51,59 45,29% 45,31% 0,00 13  0,32 13
  20  Stine Skovgaard (52,00) - Lone Gadegaard (52,00)  52,00 45,06% 47,66% -0,19 7  0,70 16
  17  Tove Eriksen (49,25) - Lise Ørsted Pedersen (48,83)  49,04 46,70% 45,31%  0,10 16  0,70 17
  14  Henning Dahl (37,89) - Inga Kuhlmann (47,64)  42,77 50,19% 51,04% -0,06 11  1,63 19
Handicapsum (NS) = -0,94
Handicapsum (ØV) = 0,00
Rundestilling efter almindelig score - NS
    Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Jens Skak-Nielsen - Anders Christian Larsen  34 18 1 34 1
  2  Grethe Christiansen - Kresten Nørgaard  25 12 2 25 2
  3  Inger Marie Thuesen - Anna-Grete Knudsen  22 8 3 22 3
  6  Jørn Jensen - Aslaug Jensen  21 4 21 4
  4  Dorte Popenda - Jytte Leervad Lambertsen  9 5 9 5
  7  Birgit Skovgaard - Gurli Friis  2 6 2 6
  10  (Oversidder)           
  8  Bodil Skov - Tristan Svoboda  -6 8 -6 8
  9  Lisbeth Porsborg - Bodil Telling  -14 9 -14 9
  5  Birgit Vagnsø - Hanne Ibsen  -45 10 -45 10
Rundestilling efter almindelig score - ØV
    Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  11  Gordon Vahle - Bjarke Rasmussen  36 20 1 36 1
  15  Jørgen Sandberg - Jens Hørlück  13 14 2 13 2
  12  Hans Henrik Bisbo - Peder Filskov Schmidt  12 10 3 12 3
  13  Susanne Reindahl - Kirsten Søndergaard  10 4 10 4
  14  Henning Dahl - Inga Kuhlmann  4 5 4 5
  16  Pia Borre Jakobsen - Anne Marie Moesgaard  2 6 2 6
  20  Stine Skovgaard - Lone Gadegaard  -9 7 -9 7
  17  Tove Eriksen - Lise Ørsted Pedersen  -18 8 -18 8
  19  Poul Bruun Olsen - Lis Christiansen  -18 8 -18 8
  18  Anders Andersen - Doris Holst Andersen  -32 10 -32 10
BridgeCentral, 28. januar 2016