Torsdagsklubben - IMP-par, forår 2018, 1. marts 2018, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,03
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Niels Boeg (52,00) - Helene Mercier (46,60)  49,30 -9   44 20 -1,01 1 44 -0,46 1
  7  Birthe Skov (48,36) - Erling Salling Olesen (48,20)  48,28 -7   16 14 -0,43 2 16 -1,02 2
  5  Karl Svendsen (32,40) - Else Svendsen (35,68)  34,04 22   10 10  0,23 3 10 -0,24 3
  4  Niels Lech Pedersen (48,99) - Benny Kjær Sørensen (32,31)  40,65 9   5  0,07 4 5 -0,34 4
  10  Anne Marie Moesgaard (38,46) - Inger Pedersen (39,09)  38,77 13   4  0,16 5 4  1,72 5
  6  Ellen Rask (42,65) - Mogens Hald (41,30)  41,98 6   1  0,10 6 1 -1,25 6
  2  Jette Bjørnholdt (41,31) - Birger Bach-Hansen (47,82)  44,57 1   -12  0,25 7 -12 -0,71 7
  1  Bodil Meyer (52,00) - Peter Lajer (51,94)  51,97 -14   -15  0,02 8 -15  0,51 8
  9  Hanne Etzerodt (50,43) - Birgitte Dieckmann (47,68)  49,06 -8   -19  0,21 9 -19  1,35 9
  8  Anne Marie Dalum (52,00) - Nils Rosenkrands Olsen (51,30)  51,65 -13   -34  0,40 10 -34  0,77 10
BridgeCentral, 1. marts 2018