Torsdagsklubben - IMP-par, forår 2018, 22. februar 2018, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,07
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Niels Lech Pedersen (50,04) - Benny Kjær Sørensen (33,79)  41,91 6   61 20 -1,05 1 61 -0,41 1
  5  Karl Svendsen (32,50) - Else Svendsen (35,78)  34,14 22   27 14 -0,10 2 27 -0,47 2
  7  Birthe Skov (49,00) - Erling Salling Olesen (48,85)  48,93 -8   26 10 -0,65 3 26 -0,59 3
  2  Jette Bjørnholdt (42,04) - Birger Bach-Hansen (47,95)  45,00 0   7 -0,13 4 7 -0,96 4
  6  Ellen Rask (43,08) - Mogens Hald (41,25)  42,16 6   3  0,05 5 3 -1,35 5
  10  Anne Marie Moesgaard (38,16) - Inger Pedersen (38,70)  38,43 13   -9  0,43 6 -9  1,56 6
  3  Niels Boeg (52,00) - Helene Mercier (46,55)  49,27 -8   -11  0,05 7 -11  0,56 7
  1  Bodil Meyer (51,94) - Peter Lajer (51,85)  51,90 -14   -18  0,08 8 -18  0,49 8
  9  Hanne Etzerodt (49,12) - Birgitte Dieckmann (46,37)  47,75 -5   -39  0,65 9 -39  1,14 9
  8  Anne Marie Dalum (51,70) - Nils Rosenkrands Olsen (50,63)  51,16 -12   -47  0,67 10 -47  0,37 10
BridgeCentral, 22. februar 2018