Torsdagsklubben - IMP-par, forår 2018, 8. februar 2018, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,54
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Ellen Rask (43,18) - Mogens Hald (41,86)  42,52 4   36 20 -0,62 1 36 -1,41 1
  5  Karl Svendsen (32,90) - Else Svendsen (36,18)  34,54 20   31 14 -0,21 2 31 -0,37 2
  1  Birthe Skov (49,48) - Erling Salling Olesen (49,33)  49,41 -10   15 10 -0,48 3 15  0,06 3
  4  Jette Bjørnholdt (40,45) - Birger Bach-Hansen (48,14)  44,29 0   10 -0,18 4 10 -0,82 4
  6  Katrine Knudsen (47,15) - Børge Knudsen (45,34)  46,25 -3   6 -0,18 5 6 -0,71 5
  7  Niels Boeg (52,00) - Helene Mercier (46,49)  49,24 -9   -12  0,05 6 -12  0,51 6
  3  Anne Marie Dalum (51,71) - Nils Rosenkrands Olsen (51,61)  51,66 -14   -14 0,00 7 -14 -0,30 7
  10  Hanne Etzerodt (48,10) - Birgitte Dieckmann (45,35)  46,72 -4   -19  0,28 8 -19  0,50 8
  8  Niels Lech Pedersen (49,51) - Benny Kjær Sørensen (33,73)  41,62 6   -22  0,54 9 -22  0,64 9
  9  Anne Marie Moesgaard (39,04) - Inger Pedersen (39,17)  39,10 11   -31  0,81 10 -31  1,13 10
BridgeCentral, 9. februar 2018