Torsdagsklubben - IMP-par, forår 2018, 1. februar 2018, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,67
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  Ellen Rask (44,53) - Mogens Hald (43,21)  43,87 2   41 24 -0,79 1 41 -0,79 1
  8  Jette Bjørnholdt (41,42) - Birger Bach-Hansen (48,78)  45,10 -1   31 16 -0,64 2 31 -0,64 2
  9  Karl Svendsen (33,42) - Else Svendsen (36,69)  35,05 19   27 11 -0,16 3 27 -0,16 3
  10  Katrine Knudsen (47,68) - Børge Knudsen (44,98)  46,33 -3   23 -0,53 4 23 -0,53 4
  6  Niels Lech Pedersen (49,40) - Benny Kjær Sørensen (33,81)  41,61 6   1  0,10 5 1  0,10 5
  2  Anne Marie Dalum (52,00) - Nils Rosenkrands Olsen (51,90)  51,95 -15   0 -0,29 6 0 -0,29 6
  12  Anne Marie Moesgaard (38,47) - Inger Pedersen (37,89)  38,18 13   -3  0,32 7 -3  0,32 7
  1  Axel Vøgg (48,73) - Peter C. Nielsen (28,28)  38,51 12   -6  0,37 8 -6  0,37 8
  7  Hanne Etzerodt (47,48) - Birgitte Dieckmann (45,13)  46,31 -3   -14  0,22 9 -14  0,22 9
  11  Niels Boeg (51,62) - Helene Mercier (46,03)  48,83 -8   -31  0,46 10 -31  0,46 10
  4  Bodil Meyer (51,53) - Peter Lajer (51,44)  51,49 -14   -34  0,41 11 -34  0,41 11
  3  Birthe Skov (48,95) - Erling Salling Olesen (48,79)  48,87 -8   -35  0,53 12 -35  0,53 12
BridgeCentral, 2. februar 2018