Torsdagsklubben - IMP-parturnering, efterår 2017, 16. november 2017, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 45,60
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Karl Svendsen (34,89) - Else Svendsen (36,82)  35,86 19   50 20 -0,59 1 50 -1,41 1
  2  Niels Boeg (50,10) - Helene Mercier (46,34)  48,22 -5   19 14 -0,47 2 19 -2,36 2
  7  Jørn Ankær Thomsen (51,98) - Birger Bach-Hansen (49,23)  50,61 -10   4 10 -0,27 3 4  0,69 3
  3  Katrine Knudsen (50,18) - Børge Knudsen (46,44)  48,31 -5   3 -0,16 4 3 -1,46 4
  5  Ellen Rask (43,50) - Mogens Hald (43,85)  43,67 4   -1  0,09 5 -1  1,16 5
  8  Peter Lajer (51,95) - Benny Kjær Sørensen (35,47)  43,71 4   -5  0,17 6 -5  0,17 6
  10  Anne Marie Dalum (52,00) - Nils Rosenkrands Olsen (52,00)  52,00 -13   -6 -0,13 7 -6  1,20 7
  4  Birthe Skov (49,13) - Erling Salling Olesen (49,13)  49,13 -7   -17  0,19 8 -17 -0,91 8
  6  Hanne Etzerodt (48,02) - Lene Danielsen (49,96)  48,99 -7   -21  0,27 9 -21  1,30 9
  9  Jette Bjørnholdt (42,17) - Peter C. Nielsen (28,93)  35,55 20   -26  0,89 10 -26  0,89 10
BridgeCentral, 16. november 2017