Torsdagsklubben - IMP-parturnering, efterår 2017, 2. november 2017, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 47,40
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Niels Boeg (51,12) - Helene Mercier (47,36)  49,24 -4   49 14 -1,01 2 89 -1,89 1
  1  Karl Svendsen (35,94) - Else Svendsen (38,03)  36,99 21   60 20 -0,75 1 57 -0,38 2
  4  Katrine Knudsen (51,05) - Børge Knudsen (48,39)  49,72 -5   34 10 -0,74 3 48 -1,17 3
  9  Birthe Skov (49,87) - Erling Salling Olesen (49,87)  49,87 -5   -6  0,02 4 5 -0,34 4
  7  Ellen Rask (42,57) - Mogens Hald (42,92)  42,75 9   -7  0,31 5 -5  0,40 5
  6  Lene Danielsen (48,94) - Birgitte Dieckmann (46,68)  47,81 -1   -12  0,22 6 -12  0,22 6
  3  Niels Lech Pedersen (51,00) - Benny Kjær Sørensen (35,33)  43,17 8   -36  0,86 9 -34  0,88 7
  10  Bodil Meyer (52,00) - Peter Lajer (51,79)  51,90 -9   -12  0,06 6 -46  0,46 8
  5  Jørn Ankær Thomsen (52,00) - Birger Bach-Hansen (49,04)  50,52 -6   -17  0,21 8 -49  0,98 9
  8  Anne Marie Dalum (52,00) - Nils Rosenkrands Olsen (52,00)  52,00 -9   -53  0,84 10 -53  0,84 10
BridgeCentral, 3. november 2017