Torsdagsklubben - Handicap-par, 12. oktober 2017, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 47,49
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  3  Bodil Meyer (51,76) - Peter Lajer (51,76)  51,76 47,56% 54,17% -0,37 1 -0,61 1
  2  Katrine Knudsen (51,46) - Børge Knudsen (49,96)  50,71 48,16% 47,92%  0,01 4 -0,31 2
  7  Jørn Ankær Thomsen (51,94) - Birger Bach-Hansen (48,94)  50,44 48,31% 46,53%  0,10 7  0,07 3
  8  Karl Svendsen (35,86) - Else Svendsen (37,95)  36,91 56,05% 56,94% -0,05 2  0,22 4
  6  Helene Mercier (48,24) - Niels Boeg (52,00)  50,12 48,50% 48,61% -0,01 3  0,37 5
  5  Hanne Etzerodt (47,18) - Birgitte Dieckmann (45,80)  46,49 50,57% 50,00%  0,03 5  0,46 6
  1  Anne Marie Dalum (51,72) - Nils Rosenkrands Olsen (51,72)  51,72 47,58% 46,53%  0,06 6  0,74 7
  4  Ellen Rask (41,58) - Mogens Hald (41,93)  41,76 53,27% 49,31%  0,22 8  1,42 8
Rundestilling efter almindelig score
    Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  8  Karl Svendsen - Else Svendsen  10 16 1 10 1
  3  Bodil Meyer - Peter Lajer  6 11 2 6 2
  5  Hanne Etzerodt - Birgitte Dieckmann  0 3 0 3
  4  Ellen Rask - Mogens Hald  -1 4 -1 4
  6  Helene Mercier - Niels Boeg  -2 5 -2 5
  2  Katrine Knudsen - Børge Knudsen  -3 6 -3 6
  1  Anne Marie Dalum - Nils Rosenkrands Olsen  -5 7 -5 7
  7  Jørn Ankær Thomsen - Birger Bach-Hansen  -5 7 -5 7
BridgeCentral, 12. oktober 2017