Torsdagsklubben - Handicap-par, 28. september 2017, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 46,64
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  2  Birthe Skov (51,03) - Erling Salling Olesen (51,03)  51,03 47,49% 56,25% -0,49 1 -0,49 1
  6  Niels Lech Pedersen (51,79) - Benny Kjær Sørensen (38,59)  45,19 50,83% 54,86% -0,23 2 -0,23 2
  4  Hanne Etzerodt (46,39) - Birgitte Dieckmann (45,01)  45,70 50,54% 53,47% -0,16 3 -0,16 3
  3  Bodil Meyer (52,00) - Peter Lajer (52,00)  52,00 46,94% 49,31% -0,13 4 -0,13 4
  8  Karl Svendsen (35,67) - Else Svendsen (37,53)  36,60 55,74% 56,94% -0,07 5 -0,07 5
  5  Jørn Ankær Thomsen (52,00) - Birger Bach-Hansen (48,97)  50,48 47,80% 47,22%  0,03 6  0,03 6
  7  Ellen Rask (39,95) - Mogens Hald (40,31)  40,13 53,72% 52,08%  0,09 7  0,09 7
  1  Anne Marie Dalum (52,00) - Nils Rosenkrands Olsen (52,00)  52,00 46,94% 29,86%  0,96 8  0,96 8
Rundestilling efter almindelig score
    Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  8  Karl Svendsen - Else Svendsen  10 16 1 10 1
  2  Birthe Skov - Erling Salling Olesen  9 11 2 9 2
  6  Niels Lech Pedersen - Benny Kjær Sørensen  7 3 7 3
  4  Hanne Etzerodt - Birgitte Dieckmann  5 4 5 4
  7  Ellen Rask - Mogens Hald  3 5 3 5
  3  Bodil Meyer - Peter Lajer  -1 6 -1 6
  5  Jørn Ankær Thomsen - Birger Bach-Hansen  -4 7 -4 7
  1  Anne Marie Dalum - Nils Rosenkrands Olsen  -29 8 -29 8
BridgeCentral, 28. september 2017