Onsdag eftermiddag - Par 4 vinter, 1. februar 2017, 5. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 37,16
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Bent Sander Jensen (51,95) - Bente Schwartz (51,14)  51,54     42,25%         1 ØV  
  2  Hans Rasmussen (33,62) - Bjarne Pedersen (46,48)  40,05     48,44%         7 ØV  
  3  Mette Veel Christensen (31,00) - Vivi Baun Højland (27,90)  29,45     54,15%         4 ØV  
  4  Lars Wohlert (35,51) - Erna Jensen (49,19)  42,35     47,20%         7 NS  
  5  Margit Schneider (44,97) - Laila Boye (46,02)  45,49     45,51%         2 ØV  
  6  Vibeke Malchow Møller (43,06) - Birgitte Preisz (36,37)  39,72     48,62%         6 NS  
  7  Elisabeth Sommer (25,08) - Jørgen Kirkegaard (25,82)  25,45     56,30%         6 ØV  
  8  Bente Barndorff (28,97) - Greta Kristensen (28,14)  28,56     54,63%         5 ØV  
  9  Poul Weis (26,77) - Finn Anbo (30,54)  28,65     54,58%         3 ØV  
  10  Bente Bech Nielsen (39,54) - Rita Larsen (39,47)  39,50     48,73%         5 NS  
  11  Verner Christensen (26,82) - Ib Larsen (25,62)  26,22     55,89%         4 NS  
  12  Dotty Bech (34,39) - Ebba Arberg (39,40)  36,90     50,14%         3 NS  
  13  Birgit Lillian Pedersen (47,14) - Lene Dahl (47,38)  47,26     44,56%         2 NS  
  14  Lilly Laursen (40,55) - Edith Madsen (37,48)  39,02     49,00%         1 NS  
BridgeCentral, 1. februar 2017