Onsdag eftermiddag - Par 3,, 7. februar 2018, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 35,41
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  12  Verner Christensen (22,55) - Ib Larsen (21,41)  21,98 57,33% 59,26% 25 24 -0,15 1 132 -0,90 1
  3  Bente Barndorff (27,27) - Greta Kristensen (29,97)  28,62 53,71% 55,56% 15 11 -0,14 3 61 -0,47 2
  6  Dotty Bech (32,93) - Ebba Arberg (37,52)  35,22 50,10% 58,15% 22 16 -0,62 2 46 -1,50 3
  4  Mette Veel Christensen (30,71) - Vivi Baun Højland (30,72)  30,72 52,56% 52,96% 8 -0,03 4 11  1,47 4
  5  Dorthe Brink Nielsen (26,95) - Poul Weis (34,77)  30,86 52,49% 50,00% 0  0,19 6 5  0,31 5
  11  Hans Rasmussen (31,83) - Bjarne Pedersen (40,87)  36,35 49,49% 45,93% -11  0,27 9 2 -0,52 6
  7  Lilly Laursen (38,36) - Edith Madsen (33,87)  36,11 49,62% 49,63% -1 0,00 7 -7 -0,22 7
  10  Vibeke Malchow Møller (44,50) - Kirsten Storm Nielsen (46,59)  45,55 44,47% 38,52% -31  0,46 12 -17 -0,61 8
  2  Erna Jensen (43,83) - Rita Larsen (38,60)  41,22 46,84% 41,85% -22  0,38 11 -32 -0,75 9
  9  Margit Schneider (44,02) - Laila Boye (39,03)  41,52 46,67% 52,96% 8 -0,48 4 -36 -0,25 10
  1  Lars Wohlert (33,61) - Carlo Vestergaard (40,45)  37,03 49,12% 45,56% -12  0,27 10 -47  0,51 11
  8  Karin Sauer (41,87) - Birgitte Preisz (37,71)  39,79 47,61% 49,63% -1 -0,15 7 -53  1,02 12
BridgeCentral, 7. februar 2018