Onsdag eftermiddag - Par 4 vinter, 1. februar 2017, 5. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 37,16
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  11  Verner Christensen (26,82) - Ib Larsen (25,62)  26,22 55,89% 58,64% 28 28 -0,22 1 77 -0,39 1
  3  Mette Veel Christensen (31,00) - Vivi Baun Højland (27,90)  29,45 54,15% 48,77% -4  0,43 8 56  0,29 2
  9  Poul Weis (26,77) - Finn Anbo (30,54)  28,65 54,58% 48,46% -5  0,49 10 54 -1,29 3
  8  Bente Barndorff (28,97) - Greta Kristensen (28,14)  28,56 54,63% 52,16% 7  0,20 5 42  0,47 4
  14  Lilly Laursen (40,55) - Edith Madsen (37,48)  39,02 49,00% 54,01% 13 19 -0,40 2 41 -1,56 5
  2  Hans Rasmussen (33,62) - Bjarne Pedersen (46,48)  40,05 48,44% 48,77% -4 -0,03 8 28 -0,76 6
  4  Lars Wohlert (35,51) - Erna Jensen (49,19)  42,35 47,20% 53,09% 10 13 -0,48 3 11 -0,16 7
  7  Elisabeth Sommer (25,08) - Jørgen Kirkegaard (25,82)  25,45 56,30% 52,47% 8 9  0,31 4 8  0,31 8
  12  Dotty Bech (34,39) - Ebba Arberg (39,40)  36,90 50,14% 50,31% 1 -0,01 7 8 -0,23 8
  6  Vibeke Malchow Møller (43,06) - Birgitte Preisz (36,37)  39,72 48,62% 47,84% -7  0,06 12 -16 -0,97 10
  10  Bente Bech Nielsen (39,54) - Rita Larsen (39,47)  39,50 48,73% 48,46% -5  0,02 10 -23 -0,08 11
  5  Margit Schneider (44,97) - Laila Boye (46,02)  45,49 45,51% 52,16% 7 -0,54 5 -36 -0,84 12
  13  Birgit Lillian Pedersen (47,14) - Lene Dahl (47,38)  47,26 44,56% 43,52% -21  0,08 13 -67  0,64 13
  1  Bent Sander Jensen (51,95) - Bente Schwartz (51,14)  51,54 42,25% 41,36% -28  0,07 14 -121  1,95 14
BridgeCentral, 1. februar 2017