Onsdag eftermiddag - Par 4 vinter, 25. januar 2017, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,07
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  11  Mette Veel Christensen (31,19) - Vivi Baun Højland (27,87)  29,53 54,60% 58,15% 22 9 -0,29 4 60 -0,15 1
  2  Poul Weis (26,04) - Finn Anbo (29,79)  27,91 55,47% 50,00% 0  0,44 9 59 -1,79 2
  9  Verner Christensen (26,66) - Ib Larsen (25,46)  26,06 56,47% 54,44% 12  0,16 5 49 -0,16 3
  8  Bente Barndorff (29,80) - Greta Kristensen (28,48)  29,14 54,81% 58,89% 24 13 -0,33 3 35  0,27 4
  5  Hans Rasmussen (33,51) - Bjarne Pedersen (46,78)  40,15 48,88% 52,59% 7 -0,30 6 32 -0,73 5
  6  Lilly Laursen (40,89) - Edith Madsen (37,82)  39,36 49,30% 59,26% 25 19 -0,80 2 28 -1,15 6
  4  Dotty Bech (35,28) - Ebba Arberg (40,29)  37,78 50,15% 61,11% 30 28 -0,88 1 7 -0,22 7
  1  Lars Wohlert (35,10) - Carlo Vestergaard (44,26)  39,68 49,13% 50,74% 2 -0,13 8 1  0,32 8
  14   38,07 50,00% 50,00% 0  0,00 9 0  0,00 9
  10  Vibeke Malchow Møller (43,76) - Birgitte Preisz (35,76)  39,76 49,09% 48,15% -5  0,08 11 -9 -1,04 10
  12  Bente Bech Nielsen (39,64) - Rita Larsen (39,69)  39,66 49,14% 51,85% 5 -0,22 7 -18 -0,11 11
  13  Erna Jensen (49,20) - Laila Boye (46,10)  47,65 44,84% 45,19% -13 -0,03 12 -43 -0,30 12
  7  Birgit Lillian Pedersen (46,40) - Lene Dahl (46,64)  46,52 45,45% 36,30% -37  0,74 14 -46  0,55 13
  3  Bent Sander Jensen (52,00) - Bente Schwartz (51,33)  51,66 42,68% 43,33% -18 -0,05 13 -93  1,88 14
BridgeCentral, 25. januar 2017