Onsdag eftermiddag - EfterårsPar, 2. september 2015, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 40,28
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  11  Verner Christensen (33,00) - Ib Larsen (33,02)  33,01 53,97% 62,96% 28 22 -0,69 1 28 -0,69 1
  4  Bente Barndorff-Nielsen (33,34) - Greta Kristensen (35,33)  34,34 53,24% 60,65% 23 15 -0,57 2 23 -0,57 2
  10  Marianne Kjærholm (52,00) - Ole Jørgensen (50,00)  51,00 44,16% 55,09% 11 5 -0,84 3 11 -0,84 3
  12  Lilly Laursen (41,03) - Edith Madsen (38,03)  39,53 50,41% 55,09% 11 5 -0,36 3 11 -0,36 3
  3  Carlo Vestergaard (43,17) - Lars Wohlert (40,56)  41,87 49,14% 53,24% 7 -0,31 5 7 -0,31 5
  5  Poul Weis (23,52) - Jonna Scherfig (44,41)  33,97 53,45% 51,39% 3  0,16 6 3  0,16 6
  7  Bente Bech Nielsen (42,49) - Rita Larsen (42,00)  42,25 48,93% 50,93% 2 -0,15 7 2 -0,15 7
  2  Mette Veel Christensen (34,91) - Vivi Baun Højland (34,53)  34,72 53,04% 50,46% 1  0,20 8 1  0,20 8
  8  (Oversidder)                     
  6  Dotty Bech (34,48) - Ebba Arberg (38,67)  36,57 52,02% 47,22% -6  0,37 10 -6  0,37 10
  1  Margit Schneider (47,12) - Laila Boye (45,94)  46,53 46,59% 38,43% -25  0,63 11 -25  0,63 11
  9  Lene Dahl (48,70) - Helge Gram Christensen (50,00)  49,35 45,05% 37,04% -28  0,61 12 -28  0,61 12
Handicapsum = -0,96
BridgeCentral, 2. september 2015