Onsdag eftermiddag - PAR 3, 3. februar 2016, 5. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 12, Poul Weis - Jonna Scherfig   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Bente Barndorff - Greta Kristensen    P 0        0   1
2     Ø 5SP 7   200     -3    
3     S 6UT 11     50   4    
4 ØV  Benny Malmos - Bjarne Pedersen    V 4SP 10     620   -3   -7
5     N 3UT 12   690     -1    
6     Ø 4HJ 9   100     -3    
7 NS  Margit Schneider - Laila Boye    N 1UT 9   150     5   4
8     N 5KL 9     100   -2    
9     N 4SP 10   420     1    
10 ØV  Lars Rathje - Ib Larsen    S 4HJ 11   650     2   -6
11     V 3HJ 8   50     -3    
12     V 3HJ 12     230   -5    
13 ØV  Dotty Bech - Ebba Arberg    Ø 4SP 12     680   0   9
14     Ø 1UT 6   50     5    
15     S 4SP 10   620     4    
16 NS  Vibeke Malchow Møller - Birgitte Preisz    N 3UT 11   460     5   -1
17     N 3KL 10   130     -3    
18     V 4HJ 10     420   -3    
19 ØV  Mette Veel Christensen - Vivi Baun Højland    S 3HJ 10   170     -1   -3
20     N 3RU 9   110     -4    
21     V 3HJ 8   50     2    
22 ØV  Lilly Laursen - Edith Madsen    N 3HJ 9   140     -5   5
23     S 3UT 8     100   5    
24     V 2SP D 8     470   5    
25 NS  Lars Wohlert - Carlo Vestergaard    Ø 1HJ 10     170   1   2
26     N 3UT 12   690     2    
27     S 1UT 6     50   -1    
Tilbage til resultatsiden