Åbent hus - Åbent hus, 21. august 2017, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 25,42
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Gitte Spanggaard (24,14) - Bjarke Skovgaard (13,86)  19,00     53,50%         1 ØV  
  2  Lise Mikkelsen (22,60) - Tommy Hansen (18,10)  20,35     52,77%         6 NS  
  3  Inge Keiser (23,77) - Bente Bo Christensen (17,87)  20,82     52,51%         4 ØV  
  4  Thomas Hahn (15,20) - Mathias Hahn-Hundsdahl (26,55)  20,87     52,48%         6 ØV  
  5  Peter Øgaard Madsen (18,32) - Mogens Boysen (24,03)  21,17     52,32%         3 NS  
  6  Niels Bræmer (17,65) - Lissy Kristiansen (29,40)  23,52     51,04%         5 NS  
  7  Anita Torlyn (26,06) - Peder Filskov Schmidt (23,41)  24,73     50,37%         4 NS  
  8  Marianne Bank (29,53) - Danny Hansen (20,71)  25,12     50,16%         2 NS  
  9  Christian Krag (39,35) - Henning Kristensen (35,78)  37,56     43,38%         5 ØV  
  10  Svend Rosendahl (20,96) - Henrik Vedel (36,21)  28,59     48,27%         1 NS  
  11  Inge Ingvardsen (29,11) - Vibeke Hansted (32,40)  30,75     47,09%         3 ØV  
  12  Kirsten Lyshøj Jensen (33,02) - Claus Jensen (32,10)  32,56     46,10%         2 ØV  
BridgeCentral, 22. august 2017