Åbent hus - Åbent hus, 4. februar 2018, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 36,68
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  4  Jan Andersen (39,08) - Jonna Laursen (24,62)  31,85 52,68% 64,35% 139 20 -0,83 1
  7  Kirsten Lyshøj Jensen (30,93) - Claus Jensen (30,05)  30,49 53,43% 59,72% 129 14 -0,45 2
  10  Jens Foged (33,14) - Birgit Foged (33,34)  33,24 51,91% 57,41% 124 10 -0,39 3
  2  Thomas Hahn (12,60) - Mathias Hahn-Hundsdahl (22,34)  17,47 60,67% 56,48% 122  0,30 4
  6  Laura Vase (32,75) - Tove Vase (39,26)  36,01 50,37% 48,61% 105  0,12 5
  9  Ulla Willumsen (36,01) - Keld Svendsen (37,75)  36,88 49,89% 47,22% 102  0,19 6
  1  Aase Schlemmer (42,91) - Lene Skyum (46,84)  44,87 45,44% 45,37% 98  0,01 7
  8  Jene Graversen (43,68) - Hans Jørn Graversen (44,43)  44,05 45,90% 42,59% 92  0,23 8
  5  Hanne Etzerodt (47,70) - Anita Skøtt (40,25)  43,97 45,95% 40,28% 87  0,40 9
  3  Anita Lehmann (45,83) - Lene Danielsen (50,00)  47,91 43,76% 37,96% 82  0,41 10
BridgeCentral, 6. februar 2018