Åbent hus - Lions Club Aarhus Régina, 11. november 2017, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 30,01
(Middelscore: 135)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  7  Tommy Pedersen (19,25) - Anny Pedersen (42,54)  30,90 49,52% 62,22% 168 28 -0,97 1
  4  Inge Keiser (22,97) - Bente Bo Christensen (17,81)  20,39 55,25% 58,52% 158 19 -0,25 2
  9  Steen Mikkelsen (26,54) - Poul Markussen (22,90)  24,72 52,89% 57,41% 155 13 -0,35 3
  6  Lise Mikkelsen (22,86) - Lissy Kristiansen (30,00)  26,43 51,95% 57,04% 154 9 -0,39 4
  5  Mette Veel Christensen (29,60) - Torben Rosell (11,52)  20,56 55,16% 53,70% 145  0,11 5
  8  Gitte Spanggaard (27,76) - Bjarke Skovgaard (13,53)  20,65 55,11% 52,96% 143  0,16 6
  1  Lis Hammann (28,21) - Karen Bak (31,36)  29,79 50,12% 49,63% 134  0,04 7
  11  Lars Wohlert (32,42) - Benny Malmos (31,52)  31,97 48,93% 48,89% 132  0,00 8
  3  Bente Münzberger (30,40) - Tove Giørtz-Carlsen (37,70)  34,05 47,80% 46,67% 126  0,09 9
  2  Else Krabbe (49,73) - Hans Herluf (48,00)  48,86 39,72% 38,52% 104  0,09 10
  10  Bente Schimmelmann (34,94) - Karin Sauer (41,31)  38,12 45,58% 37,78% 102  0,60 11
  12  Jette Salling (39,95) - Birgit Kanstrup (27,47)  33,71 47,98% 36,67% 99  0,87 12
BridgeCentral, 11. november 2017