Åbent hus - GULD-turnering, 30. september 2017, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 25,31
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  16  Søren Rungholm Jensen (23,39) - Niels Rasmussen (35,92)  29,66 47,71% 54,38% 26 12 -0,72 4 59 -1,54 1
  10  Vivi Baun Højland (27,76) - Søren Roager (20,36)  24,06 50,66% 53,37% 20 -0,29 7 53 -0,87 2
  15  Daniel Bøtkjær (46,77) - Søren Cilleborg Bilde (15,90)  31,34 46,83% 52,86% 17 -0,65 8 49 -1,52 3
  9  Lise Mikkelsen (21,67) - Inge Keiser (22,03)  21,85 51,82% 54,71% 28 18 -0,31 3 40 -0,39 4
  11  Søren Caspersen (15,99) - Mette Veel Christensen (30,71)  23,35 51,03% 54,21% 25 8 -0,34 5 40 -0,54 4
  6  Ady Kjærsgaard Korsholm (26,52) - Lars Korsholm (17,06)  21,79 51,85% 55,39% 32 27 -0,38 2 35 -0,28 6
  8  Lissy Kristiansen (30,59) - Niels Bræmer (19,66)  25,12 50,10% 58,75% 52 40 -0,93 1 22 -0,35 7
  7  Solvad Nielsen (22,26) - John Nørremark (33,42)  27,84 48,67% 52,02% 12 -0,36 9 21 -0,64 8
  13  Jens Skak-Nielsen (25,96) - Lars Faurschou Mathiesen (20,72)  23,34 51,04% 48,65% -8  0,26 14 16 -0,11 9
  20  Birgitte Engelbrechtsen (21,46) - Gitte Spanggaard (26,18)  23,82 50,79% 51,35% 8 -0,06 10 15 -0,13 10
  1  Helle Brok (27,93) - Poul Erik Grønborg (27,05)  27,49 48,85% 53,54% 21 -0,50 6 13 -0,45 11
  4  Marius Lyhne-Knudsen (21,63) - Mogens Boysen (24,51)  23,07 51,18% 51,18% 7  0,00 11 -2  0,27 12
  3  Helle L Christensen (28,61) - Per Bak (22,09)  25,35 49,98% 50,84% 5 -0,09 12 -11  0,21 13
  19  Jørgen Kveiborg (28,16) - Orla Nygaard (29,52)  28,84 48,14% 50,17% 1 -0,22 13 -12 -0,12 14
  2  Kim Jacobsen (24,52) - Jørn Vinther Rasmussen (27,28)  25,90 49,69% 47,47% -15  0,24 15 -24  0,39 15
  17  Anita Torlyn (28,61) - Peder Filskov Schmidt (25,96)  27,29 48,96% 46,97% -18  0,21 16 -39  0,53 16
  14  Lis Hammann (26,87) - Karen Bak (30,79)  28,83 48,15% 37,88% -72  1,11 19 -41  0,36 17
  18  Ole Adelkvist (22,08) - Steen Mikkelsen (25,10)  23,59 50,91% 45,62% -26  0,57 17 -45  1,01 18
  5  Lone Rungholm Jensen (24,82) - Kaj Leegaard (17,49)  21,16 52,19% 43,43% -39  0,94 18 -47  1,28 19
  12  Gurli Gøbel (14,12) - Poul Gøbel (30,96)  22,54 51,46% 37,21% -76  1,54 20 -118  2,46 20
BridgeCentral, 30. september 2017