Åbent hus - GULD-turnering, 30. september 2017, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 25,33
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  10  Vivi Baun Højland (28,33) - Søren Roager (20,94)  24,64 50,37% 57,64% 33 34 -0,57 1 33 -0,57 1
  16  Søren Rungholm Jensen (24,21) - Niels Rasmussen (36,74)  30,47 47,29% 57,64% 33 34 -0,82 1 33 -0,82 1
  15  Daniel Bøtkjær (47,65) - Søren Cilleborg Bilde (16,77)  32,21 46,38% 57,41% 32 18 -0,87 3 32 -0,87 3
  14  Lis Hammann (27,61) - Karen Bak (31,54)  29,58 47,77% 57,18% 31 12 -0,74 4 31 -0,74 4
  13  Jens Skak-Nielsen (26,33) - Lars Faurschou Mathiesen (21,09)  23,71 50,85% 55,56% 24 8 -0,37 5 24 -0,37 5
  11  Søren Caspersen (16,19) - Mette Veel Christensen (30,91)  23,55 50,94% 53,47% 15 -0,20 6 15 -0,20 6
  9  Lise Mikkelsen (21,75) - Inge Keiser (22,11)  21,93 51,79% 52,78% 12 -0,08 7 12 -0,08 7
  7  Solvad Nielsen (22,54) - John Nørremark (33,70)  28,12 48,53% 52,08% 9 -0,28 8 9 -0,28 8
  20  Birgitte Engelbrechtsen (21,53) - Gitte Spanggaard (26,24)  23,89 50,76% 51,62% 7 -0,07 9 7 -0,07 9
  6  Ady Kjærsgaard Korsholm (26,43) - Lars Korsholm (16,97)  21,70 51,91% 50,69% 3  0,10 10 3  0,10 10
  1  Helle Brok (27,88) - Poul Erik Grønborg (26,99)  27,43 48,90% 48,15% -8  0,06 11 -8  0,06 11
  5  Lone Rungholm Jensen (24,49) - Kaj Leegaard (17,15)  20,82 52,37% 48,15% -8  0,33 11 -8  0,33 11
  2  Kim Jacobsen (24,38) - Jørn Vinther Rasmussen (27,13)  25,75 49,78% 47,92% -9  0,15 13 -9  0,15 13
  4  Marius Lyhne-Knudsen (21,36) - Mogens Boysen (24,24)  22,80 51,33% 47,92% -9  0,27 13 -9  0,27 13
  19  Jørgen Kveiborg (28,06) - Orla Nygaard (29,42)  28,74 48,21% 46,99% -13  0,10 15 -13  0,10 15
  3  Helle L Christensen (28,31) - Per Bak (21,79)  25,05 50,15% 46,30% -16  0,30 16 -16  0,30 16
  18  Ole Adelkvist (21,64) - Steen Mikkelsen (24,66)  23,15 51,15% 45,60% -19  0,44 17 -19  0,44 17
  17  Anita Torlyn (28,29) - Peder Filskov Schmidt (25,65)  26,97 49,14% 45,14% -21  0,32 18 -21  0,32 18
  8  Lissy Kristiansen (30,01) - Niels Bræmer (19,08)  24,54 50,42% 43,06% -30  0,58 19 -30  0,58 19
  12  Gurli Gøbel (13,20) - Poul Gøbel (30,04)  21,62 51,96% 40,28% -42  0,92 20 -42  0,92 20
BridgeCentral, 30. september 2017