Åbent hus - GULD-turnering, 30. september 2017, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,66
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  12  Anne Lene Boe (43,39) - Dorte Popenda (36,14)  39,77 49,39% 61,67% 28 22 -0,84 1 28 -0,84 1
  6  Ruth Nørgaard (33,44) - Anne Grethe Sørensen (31,13)  32,29 53,47% 59,58% 23 15 -0,42 2 23 -0,42 2
  3  Peter Hjortkjær Jørgensen (45,33) - Flemming Nielsen (47,83)  46,58 45,68% 57,08% 17 10 -0,78 3 17 -0,78 3
  1  Magny Madsen (34,51) - Henning Dahl (31,19)  32,85 53,17% 56,25% 15 -0,21 4 15 -0,21 4
  7  Pia Borre Jakobsen (44,09) - Gurli Friis (45,63)  44,86 46,62% 52,50% 6 -0,40 5 6 -0,40 5
  10  Monica Jensen (39,65) - Erik Sommer (25,99)  32,82 53,18% 52,08% 5  0,08 6 5  0,08 6
  2  Lars Wohlert (33,42) - Carlo Vestergaard (41,03)  37,22 50,78% 51,25% 3 -0,03 7 3 -0,03 7
  9  Birthe Dalgaard Sørensen (37,00) - Dorte Jaquet (27,63)  32,32 53,46% 50,42% 1  0,21 8 1  0,21 8
  8  Birgitte Dieckmann (44,85) - Hanne Etzerodt (46,23)  45,54 46,25% 47,08% -7 -0,06 9 -7 -0,06 9
  5  Eva Lind (30,43) - Susanne Holm (33,42)  31,93 53,67% 42,92% -17  0,73 10 -17  0,73 10
  11  Jan Andersen (42,02) - Jan Hymøller (35,93)  38,97 49,83% 40,00% -24  0,67 11 -24  0,67 11
  4  Anita Lehmann (47,45) - Lene Danielsen (50,03)  48,74 44,50% 29,17% -50  1,05 12 -50  1,05 12
BridgeCentral, 30. september 2017