Åbent hus - åbent hus, 17. august 2017, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 27,27
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  8  Søren Caspersen (16,18) - Niels Krøjgaard (4,50)  10,34 59,24% 68,15% 49 24 -0,68 1
  6  Henrik Relsted (32,49) - Søren Parbo (14,38)  23,44 52,09% 61,48% 31 16 -0,72 2
  12  Birgitte Engelbrechtsen (21,16) - Tommy Pedersen (15,91)  18,54 54,76% 60,37% 28 11 -0,43 3
  3  Kirstine Stochholm (48,49) - Jesper Bechsgaard (8,73)  28,61 49,27% 53,70% 10 -0,34 4
  2  Bjarke Skovgaard (13,63) - Flemming Bybjerg (18,96)  16,30 55,99% 52,96% 8  0,23 5
  10  Marianne Bank (29,32) - Danny Hansen (20,50)  24,91 51,29% 48,52% -4  0,21 6
  9  Eva Sparrewath (39,14) - Bente Jacobsen (43,71)  41,43 42,28% 47,78% -6 -0,42 7
  11  Birgitte Preisz (37,40) - Bente Bech Nielsen (40,64)  39,02 43,59% 45,19% -13 -0,12 8
  4  Inge Keiser (23,06) - Lise Mikkelsen (21,89)  22,47 52,62% 43,33% -18  0,71 9
  1  Anita Skøtt (44,85) - Lene Danielsen (51,27)  48,06 38,66% 41,11% -24 -0,19 10
  5  Gitte Spanggaard (23,47) - Merete Kjellerup (31,64)  27,56 49,84% 41,11% -24  0,67 10
  7  Benny Malmos (28,98) - Søren Westesen (24,21)  26,59 50,37% 36,30% -37  1,08 12
BridgeCentral, 17. august 2017