Åbent hus - Åbent hus 07-08-2017, 7. august 2017, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 21,22
(Middelscore: 156)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  9  Vivi Baun Højland (28,45) - Anita Torlyn (27,53)  27,99 46,35% 56,41% 176 32 -0,78 1
  4  Anders Hanberg Sørensen (13,77) - Mogens Birkebæk (12,76)  13,27 54,28% 55,77% 174 22 -0,12 2
  10  Kirsten Barsøe (21,80) - Peter Barsøe (14,49)  18,15 51,66% 54,81% 171 15 -0,25 3
  3  Henrik Kristensen (14,89) - Christian Krag (39,75)  27,32 46,72% 51,92% 162 4 -0,41 4
  5  Mette Veel Christensen (30,79) - Torben Rosell (15,62)  23,20 48,93% 51,92% 162 4 -0,23 4
  13  Jens Skak-Nielsen (27,56) - Lars Faurschou Mathiesen (21,32)  24,44 48,27% 51,92% 162 4 -0,28 4
  7  Lars Ugilt Jensen (13,97) - Søren Halse (17,13)  15,55 53,06% 51,28% 160  0,14 7
  2  Mogens Boysen (24,18) - Peter Øgaard Madsen (18,47)  21,33 49,94% 50,32% 157 -0,03 8
  14  Birgitte Engelbrechtsen (19,16) - Tommy Pedersen (15,59)  17,37 52,07% 50,32% 157  0,14 8
  1  Per Ebdrup (18,23) - Tom Nørgaard (6,71)  12,47 54,72% 48,08% 150  0,52 10
  8  Marianne Bank (29,27) - Danny Hansen (18,64)  23,96 48,53% 48,08% 150  0,04 10
  12  Inge Keiser (22,82) - Bente Bo Christensen (16,98)  19,90 50,71% 47,76% 149  0,23 12
  6  Finn Voetmann (24,27) - Gert Mikkelsen (31,55)  27,91 46,40% 41,67% 130  0,37 13
  11  Preben Taasti (14,46) - Line Veng-Taasti (34,07)  24,27 48,36% 39,74% 124  0,67 14
BridgeCentral, 7. august 2017