Åbent hus - Vinterferie, 15. februar 2017, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 44,83
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  1  Andreas Hansen (50,00) - Claus Hansen (20,20)  35,10 55,41% 59,72% 14 18 -0,27 1
  4  Dorte Popenda (38,27) - Jytte Leervad Lambertsen (45,63)  41,95 51,60% 59,03% 13 10 -0,47 2
  9  Birthe Skov (52,00) - Erling Salling Olesen (52,00)  52,00 46,02% 59,03% 13 10 -0,82 2
  3  Doris Holst Andersen (45,50) - Anders Andersen (46,33)  45,91 49,40% 57,64% 11 -0,52 4
  8  Bodil Skov (48,99) - Susanne Borup Nielsen (49,00)  49,00 47,69% 54,17% 6 -0,41 5
  6  Gurli Friis (44,55) - Pia Borre Jakobsen (45,19)  44,87 49,98% 52,78% 4 -0,18 6
  10  (Oversidder)               
  2  Anne Lyby Adams (34,16) - Anne Mette Krusell (38,70)  36,43 54,67% 48,61% -2  0,38 8
  7  Finn Schnohr (50,77) - Axel Vøgg (52,00)  51,39 46,36% 38,19% -17  0,52 9
  5  Grethe Søsted (52,00) - Lisbeth Porsborg (41,74)  46,87 48,87% 37,50% -18  0,72 10
BridgeCentral, 15. februar 2017