Åbent hus - åbent hus, 14. august 2017, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 16, Tina Gynther - Tommy Pedersen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Keld Grann - Benny Marquart    V 2SP 10     170   0   -4
2     Ø 4RU 7   150     -5    
3     Ø 2HJ 11     200   1    
4 NS  Lise Mikkelsen - Lissy Kristiansen    N 3UT 9   600     0   -2
5     Ø 1UT 6   50     2    
6     N 4HJ 9     50   -4    
7 NS  Kirsten Barsøe - Svend Larsen    Ø 6KL 12     1370   -7   -16
8     V 4SP 13     510   -2    
9     Ø 2HJ 10     170   -7    
10 NS  Søren Roager - Vivi Baun Højland    S 2SP 8   110     3   -5
11     S 5HJ 10     50   -3    
12     S 1UT 10   180     -5    
13 NS  Inge Keiser - Bente Bo Christensen    S 2RU 8   90     1   -5
14     V 1HJ 10     170   -1    
15     V 3RU 9     110   -5    
16 NS  Mette Veel Christensen - Søren Caspersen    V 2SP 10     170   -4   1
17     S 3KL D 8     100   -2    
18     N 3UT 13   720     7    
19 NS  Lars Ugilt Jensen - Anders Hanberg Sørensen    S 4HJ 12   480     -1   -1
20     N 3UT 8     100   -7    
21     S 3UT 9   600     7    
22 NS  Laura Vase - Jonas Buur Sinding    V 4HJ 10     620   -5   2
23     N 3KL 9   110     2    
24     V 1UT 8     120   5    
25 NS  Torben Rosell - Jens Borum    S 3KL 9   110     -3   -3
26     S 3RU 9   110     5    
27     V 2RU 12     170   -5    
Tilbage til resultatsiden