Tirsdagsklubben - par 1, 19. september 2017, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 43,80
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Eigil V. Sørensen (44,83) - Jette Sofie Schødt (40,22)  42,53     50,68%         7 ØV  
  2  Helle Friis (48,51) - Lone Markholt (45,01)  46,76     48,41%         6 ØV  
  3  Ellen Svaneby (51,13) - Inge Kierulf Lassen (51,71)  51,42     45,89%         5 ØV  
  4  Flemming Nielsen (47,72) - Inger Juncker (47,65)  47,68     47,91%         4 ØV  
  5  Anne Siri Bryhni (51,93) - Ulla Ravn (50,93)  51,43     45,89%         3 ØV  
  6  Per Lignell (44,98) - Lisbet Lignell (45,80)  45,39     49,14%         2 ØV  
  7  Karin Hother Madsen (44,13) - Finn Hother Madsen (43,61)  43,87     49,96%         1 ØV  
  8  Jakob Jacobsen (31,07) - Svend O Poulsen (34,90)  32,98     55,82%         7 NS  
  9  Pia Borre Jakobsen (43,72) - Peder Filskov Schmidt (25,30)  34,51     55,00%         6 NS  
  10  Gurli Friis (45,69) - Anne Lene Boe (44,36)  45,02     49,34%         5 NS  
  11  Erling Andersen (31,08) - Vagn Hansen (35,36)  33,22     55,69%         4 NS  
  12  Bent Frandsen (43,14) - Jørgen Aakjær (43,91)  43,53     50,14%         3 NS  
  13  Nete Madsen (48,56) - Lise Møller (47,11)  47,83     47,83%         2 NS  
  14  Per Jessen-Klixbüll (47,47) - Else Marie Hass (46,47)  46,97     48,29%         1 NS  
BridgeCentral, 19. september 2017