Tirsdagsklubben - PAR 1, 11. oktober 2016, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Startliste
Handicapgennemsnit: 45,42
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Jakob Jacobsen (34,75) - Svend O Poulsen (36,04)  35,40     55,35%         1 NS  
  2  Lars Bank (44,79) - Lise Møller (46,47)  45,63     49,89%         2 NS  
  3  Flemming Nielsen (48,05) - Inger Juncker (47,71)  47,88     48,69%         3 NS  
  4  Bent Frandsen (45,51) - Jørgen Aakjær (45,57)  45,54     49,94%         4 NS  
  5  Erling Andersen (34,68) - Vagn Hansen (38,75)  36,72     54,64%         5 NS  
  6  Ellen Svaneby (51,65) - Inge Kierulf Lassen (51,70)  51,68     46,67%         6 NS  
  7  Anne Lene Boe (48,66) - Birger Bach-Hansen (48,02)  48,34     48,44%         7 NS  
  8  (Oversidder)       8 NS  
  9  Kaj Skovmose (43,70) - Nete Madsen (49,49)  46,60     49,37%         1 ØV  
  10  Per Lignell (45,76) - Lisbet Lignell (44,79)  45,27     50,08%         2 ØV  
  11  Pia Borre Jakobsen (48,57) - Peder Filskov Schmidt (29,75)  39,16     53,34%         3 ØV  
  12  Helle Friis (49,31) - Lone Markholt (45,63)  47,47     48,91%         4 ØV  
  13  Anne Siri Bryhni (50,47) - Ulla Ravn (49,35)  49,91     47,61%         5 ØV  
  14  Tove Lybeck Jensen (51,85) - Erik Munk Christiansen (49,00)  50,43     47,33%         6 ØV  
  15  Finn Hother Madsen (43,31) - Karin Hother Madsen (43,29)  43,30     51,13%         7 ØV  
  16  Per Jessen-Klixbüll (47,81) - Else Marie Hass (48,24)  48,03     48,61%         8 ØV  
BridgeCentral, 11. oktober 2016