Tirsdagsklubben - PAR 1, 11. oktober 2016, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 45,42
    Score    Handicapscore    Plac. 
  1  Jakob Jacobsen - Svend O Poulsen     141 -1,03  1   
  5  Erling Andersen - Vagn Hansen     91 -0,18  2   
  15  Finn Hother Madsen - Karin Hother Madsen     83 -1,66  3   
  11  Pia Borre Jakobsen - Peder Filskov Schmidt     74 -0,78  4   
  4  Bent Frandsen - Jørgen Aakjær     59 -1,50  5   
  9  Kaj Skovmose - Nete Madsen     32 -0,97  6   
  10  Per Lignell - Lisbet Lignell     29 -0,90  7   
  8   -      0 0,00  8   
  7  Anne Lene Boe - Birger Bach-Hansen     -1 -0,18  9   
  16  Per Jessen-Klixbüll - Else Marie Hass     -16 -0,34  10   
  14  Tove Lybeck Jensen - Erik Munk Christiansen     -20 -0,84  11   
  3  Flemming Nielsen - Inger Juncker     -26 0,24  12   
  2  Lars Bank - Lise Møller     -27 0,72  13   
  13  Anne Siri Bryhni - Ulla Ravn     -27 -0,10  13   
  6  Ellen Svaneby - Inge Kierulf Lassen     -28 -0,60  15   
  12  Helle Friis - Lone Markholt     -77 1,60  16   
BridgeCentral, 11. oktober 2016