Tirsdagsklubben - IMP - Butlerpar, 6. februar 2018, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,84
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Jakob Jacobsen (32,46) - Svend O Poulsen (35,01)  33,74 18   -31  1,02 13 133  0,68 1
  9  Dorte Popenda (30,01) - Anne Lene Boe (42,75)  36,38 13   27 19 -0,29 2 121  0,52 2
  4  Per Jessen-Klixbüll (43,68) - Else Marie Hass (42,38)  43,03 0   36 28 -0,75 1 97 -1,98 3
  11  Karin Hother Madsen (41,61) - Finn Hother Madsen (41,44)  41,53 3   26 11 -0,48 3 96 -1,61 4
  10  Erling Andersen (32,69) - Vagn Hansen (36,04)  34,37 17   26 11 -0,19 3 93  0,43 5
  5  Pia Borre Jakobsen (43,94) - Peder Filskov Schmidt (27,27)  35,60 14   7  0,15 8 48  0,37 6
  14  Eigil V. Sørensen (44,43) - Jette Sofie Schødt (39,66)  42,05 2   8 -0,13 7 39 -0,51 7
  6  Per Lignell (42,34) - Lisbet Lignell (42,10)  42,22 1   -12  0,27 9 10  0,06 8
  3  Helle Friis (49,08) - Lone Markholt (45,59)  47,33 -9   -25  0,33 11 -12  0,21 9
  12  Connie Rødkær (50,39) - Annie Balling Maibom (50,39)  50,39 -15   19 -0,71 5 -44 -0,82 10
  2  Anne Mette Hørlück (50,26) - Hanna Bruun (50,28)  50,27 -15   -29  0,29 12 -60 -0,19 11
  8  Ellen Svaneby (49,40) - Marian Thygesen (35,48)  42,44 1   11 -0,21 6 -63  0,06 12
  1  Anne Siri Bryhni (50,51) - Ulla Ravn (50,26)  50,38 -15   -48  0,68 14 -91  0,19 13
  13  Nete Madsen (50,28) - Lise Møller (49,65)  49,97 -14   -15  0,02 10 -91  0,30 13
BridgeCentral, 6. februar 2018