Tirsdagsklubben - IMP - Butlerpar, 16. januar 2018, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 43,98
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  14  Jakob Jacobsen (32,36) - Svend O Poulsen (36,21)  34,29 19   28 20 -0,18 2 112 -0,01 1
  6  Dorte Popenda (29,29) - Anne Lene Boe (42,34)  35,81 16   7  0,20 6 81  0,51 2
  12  Karin Hother Madsen (42,02) - Finn Hother Madsen (41,85)  41,94 4   39 30 -0,74 1 78 -1,45 3
  4  Per Jessen-Klixbüll (43,73) - Else Marie Hass (42,43)  43,08 2   11 -0,19 5 67 -1,38 4
  2  Per Lignell (42,41) - Lisbet Lignell (42,17)  42,29 3   26 14 -0,48 3 28 -0,41 5
  5  Erling Andersen (32,28) - Vagn Hansen (35,63)  33,95 20   -6  0,55 11 25  0,76 6
  16  Eigil V. Sørensen (44,16) - Jette Sofie Schødt (39,39)  41,77 4   -20  0,52 15 16 -0,13 7
  8  (Oversidder)                     
  9  Helle Friis (49,21) - Lone Markholt (46,15)  47,68 -7   -9  0,03 12 -9  0,49 9
  15  Anne Mette Hørlück (50,40) - Hanna Bruun (50,42)  50,41 -13   0 -0,27 8 -12 -0,61 10
  1  Flemming Nielsen (42,29) - Inger Juncker (44,99)  43,64 1   24 10 -0,49 4 -15  0,37 11
  10  Nete Madsen (49,98) - Lise Møller (48,78)  49,38 -11   -19  0,17 14 -16 -0,42 12
  3  Bent Frandsen (43,61) - Jørgen Aakjær (45,10)  44,36 -1   -1  0,00 10 -21  0,40 13
  13  Connie Rødkær (50,16) - Annie Balling Maibom (50,16)  50,16 -12   -21  0,18 16 -32 -0,16 14
  7  Ellen Svaneby (49,96) - Inge Kierulf Lassen (50,26)  50,11 -12   3 -0,32 7 -60  0,51 15
  11  Anne Siri Bryhni (50,38) - Ulla Ravn (51,17)  50,78 -14   -14  0,01 13 -62  0,43 16
BridgeCentral, 16. januar 2018